powrót

Przyjemność w matematyce

Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, blogi edukacyjne, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga” . Termin nadsyłania wniosków - 11 maja 2015 r.

Wyniki zeszłorocznej matury są alarmujące. Aż 1/4 maturzystów potknęła się właśnie na matematyce. Słabo wypadają również wyniki gimnazjalnych egzaminów z tego przedmiotu. Eksperci twierdzą, że młodzi ludzie zamiast uczyć się matematycznych sposobów myślenia, uczą się schematów rozwiązywania zadań.

Wiele uwagi w Polsce poświęca się problemowi niewystarczającej liczby inżynierów i osób z technicznym wykształceniem na rynku pracy. Jednocześnie coroczne oblężenie uczelni na kierunkach humanistycznych przez młodych ludzi, pokazuje, że wciąż obawiają się oni matematyki. Nie od dziś wiadomo, że aby budować kapitał intelektualny Polski, należy inwestować w rozwój kompetencji matematycznych oraz cyfrowych młodych ludzi.

Program „mPotęga” ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem. 16 marca rusza II edycja konkursów grantowych. Ich organizatorem jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

Zabawa z matematyką do mPotęgi!

Druga edycja Programu „mPotęga” obejmie, wzorem ubiegłego roku, województwo mazowieckie, łódzkie oraz aż 7 nowych województw: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie i lubuskie. O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki. Jak mówi Iwona Ryniewicz, Prezes  Fundacji mBanku: Zapraszamy do konkursu wszystkich, którzy chcą pokazać młodym ludziom piękno matematyki, nauczycieli, rodziców i pasjonatów tej dziedziny wiedzy, którzy mają pomysły na innowacyjne działania, wprowadzające powiew świeżości do edukacji matematycznej.

Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymają od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników).

Wnioski przyjmowane będą od 16 marca do 11 maja 2015 r. za pośrednictwem strony internetowej www.mpotega.pl

***
Kontakt:
Biuro Programu „mPotęga”
e-mail: kontakt@mpotega.pl
tel: 724 361 204

O organizatorze programu mPotęga - www.mfundacja.pl

Fundacja mBanku (mFundacja) od roku  realizuje nową strategię „m jak matematyka”, która zakłada wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji matematycznej w Polsce.

Organizacja promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowaniu umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia, również nauki.

Fundacja realizuje strategię  poprzez dotacje, programy grantowe i stypendialne skierowane do środowisk zajmujących się matematyką: nauczycieli, społeczników oraz rodziców zaangażowanych w efektywne kształcenie swoich dzieci. Skupienie uwagi na problemie kształcenia matematyki to nowa i innowacyjna koncepcja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Działalność mFundacji dotyka istotnego problemu społecznego. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację Eurydice na piętnastolatkach, aż 20,5 proc. polskich uczniów osiąga słabe wyniki w matematyce. Jest to rezultat znacznie przewyższający średnią dla krajów OECD i niemal trzy razy gorszy niż w wypadku Finlandii, gdzie matematyki uczy się najskuteczniej. – Działania mFundacji mają na celu zmianę sposobu postrzegania matematyki wśród uczniów, pokazanie, że nie jest żmudna i trudna, ale intrygująca, ciekawa i niezmiernie przydatna w życiu– mówi Iwona Ryniewicz, prezes fundacji.– Wspierając edukację matematyczną, mFundacja realizuje niezwykle ważne zadania społeczne, ale również cel istotny z perspektywy mBanku. Matematyka to podstawa ekonomii i finansów. Budowa solidnych fundamentów wiedzy w tym zakresie będzie skutkować w przyszłości efektywnym kształceniem świadomych klientów oraz kompetentnych pracowników instytucji finansowych – dodaje.

O Fundacji Dobra Sieć – www.dobrasiec.org

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat.

Fundacja działa głównie w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Owocem tych działań jest m.in. portal mojestypendium.pl - największe źródło informacji o programach stypendialnych i konkursach edukacyjnych. Od pięciu lat Fundacja organizuje konferencje o tematyce stypendialnej oraz Konkurs na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia”.
W ramach e-wolontariatu Fundacja Dobra Sieć promuje wolontariat wykonywany przez Internet poprzez wydawanie publikacji, badań, realizację sześciu już edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat i trzech edycji międzynarodowego konkursu „Discover e-volunteering”, w których promowane są wartościowe projekty zaangażowania w działania społeczne wykonywane przez Internet. Jako pierwsza, i jedyna, organizacja z Polski, Fundacja Dobra Sieć została członkiem Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV (European Volunteer Centre), które zrzesza organizacje i instytucje z całej Europy aktywne na polu wolontariatu.