powrót

Wsparcie dla mistrzów matematyki. Rusza II edycja stypendiów mFundacji

Od 23 marca organizacje pozarządowe mogą ubiegać się w mFundacji o dofinansowanie programów stypendialnych wspierających talenty matematyczne, w ramach programu „Mistrzowie Matematyki”.

Stypendia „Mistrzowie matematyki” to jedno z działań mFundacji podejmowanych w ramach realizowanej przez nią strategii „m jak matematyka”. Program jest ukierunkowany na wspieranie utalentowanych młodych ludzi w ich drodze do zdobywania wiedzy z dziedziny nauk ścisłych jaką jest matematyka.

Program jest otwarty dla organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne. „Mistrzowie matematyki” dają możliwość pozyskania środków na przeprowadzenie własnego programu stypendialnego ukierunkowanego na wsparcie dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów i młodych naukowców osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce matematyki.

W pierwszej, realizowanej w 2014 roku edycji programu mFundacja przyznała organizacjom stypendialnym dofinansowanie o łącznej wysokości 350 tys. zł, wspierając w ten sposób blisko 70 stypendystów.

Nabór wniosków do programu trwa od 23 marca do 22 kwietnia 2015 r.
Zgłoszenia będą ocenianie między innymi pod kątem przejrzystości kryteriów i procedur, mierzalnych rezultatów programu stypendialnego oraz zakresu i rodzaju wsparcia oferowanego stypendystom w ramach programu.
Regulamin „Mistrzów matematyki” oraz formularz aplikacyjny są dostępne do pobrania na stronie mFundacja.pl, w zakładce Stypendia.