powrót

Fundacja mBanku (mFundacja) podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy

Oświadczenie

Fundacja mBanku (mFundacja) podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy z Fundacją Elbląg dotyczącej programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” w związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami w przyznawaniu stypendiów.
Fundacja mBanku uznała, że zaufanie do jej programu zostało nadszarpnięte, a jej dobre imię zostało narażone na szwank.
mFundacja zdecydowała jednocześnie o powtórzeniu programu stypendialnego z inną organizacją, na dotychczasowych zasadach. Kwota stypendium pozostanie bez zmian i wyniesie 2000 zł.
W najbliższym czasie zostanie wybrany nowy partner tego programu. Niezwłocznie o tym poinformujemy. Zapraszamy wszystkich uczniów biorących udział w rekrutacji do powtórnego złożenia wniosków. W komisji stypendialnej weźmie udział przedstawiciel mFundacji.


Iwona Ryniewicz
Prezes Fundacji mBanku