powrót

Informacja dotycząca ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mBank przygotował rozwiązanie pozwalające na czasowe uwzględnianie ujemnej wartości LIBOR-u również w sytuacji, w której wysokość tej stawki przekracza wartość marży przyjętej w umowie kredytu hipotecznego waloryzowanego w CHF. Wynika to z chęci czasowego zminimalizowania przez bank negatywnych konsekwencji wahań kursu szwajcarskiej waluty.

 

Na tej podstawie w lutym br. bank spełni świadczenie pieniężne na rzecz klientów w postaci obniżenia kapitału kredytu o indywidualnie wyliczoną kwotę (obejmującą okres 2015 roku). Kredytobiorcy, których dotyczy ta kwestia, otrzymają dodatkowy komunikat od mBanku wraz z indywidualnie wyliczoną kwotą świadczenia.

 

Przypominamy, że standardowo bank stosuje zasadę, zgodnie z którą ujemna wartość stawki LIBOR pomniejsza marżę kredytową. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wartość stawki LIBOR przekracza wysokość marży zapisanej w umowie. Wówczas bank przyjmuje, że oprocentowanie kredytu hipotecznego CHF wynosi zero (0%).

 

Decyzja ta opiera się na przepisach prawa. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych
z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych
w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Oznacza to, że umowa kredytu jest odpłatna, a bank udostępnia kredytobiorcy kwotę kredytu w zamian za wynagrodzenie.

 

Dodatkowe informacje o wsparciu dla klientów spłacających kredyty waloryzowane w CHF, dostępne są w specjalnym serwisie informacyjnym.