powrót

Lutowe dotacje mFundacji przyznane

Od 31 stycznia do 28 lutego do mFundacji wpłynęło 21 wniosków o dotację. Zarząd mFundacji przyznał dofinansowanie czterem projektom edukacyjnym.

1. Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Rozwoju WiR KOPERNIK: „Matematyka, która procentuje"
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na zastosowanie matematyki w życiu codziennym, a przede wszystkim w banku. Uczniowie poznają podstawy funkcjonowania prostych produktów bankowych tj. lokaty czy rachunki oszczędnościowe i nauczą się jak oszczędzać, ze szczególnym uwzględnieniem roli procentów w codziennym życiu. W ramach projektu powstaną także materiały dodatkowe, czyli prezentacja dla rodziców „Bank w oczach nastolatka” oraz zbiór zadań i zagadek dla młodszych dzieci uwzględniających tematykę procentów. Dodatkowo przeprowadzony zostanie rodzinny konkurs „Procenty w życiu na wesoło” z udziałem rodziców i rodzeństwa uczniów.


2. Fundacja Gajusz:  „Prosta matematyka - rak sam nie znika!”
Jest to pierwszy projekt matematyczny skierowany do dzieci leczących się na łódzkich oddziałach onkologicznych. Leczenie onkologiczne u dzieci trwa wiele miesięcy. Dzieci przebywają w szpitalu po wiele tygodni, by następnie spędzić kilka dni w domu. Schemat powtarza się. W tym czasie dzieci są wyłączone z edukacji szkolnej. Po zakończonym leczeniu mają duże zaległości w nauce. Dzięki projektowi przewidującemu serię zajęć prowadzonych bezpośrednio na oddziałach onkologicznych, dzieci będą miały ciągły kontakt z matematyką a powrót do normalnego życia będzie łatwiejszy, co pozytywnie wpłynie na całe samopoczucie.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Żorach. Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Żorach: „Nasza szkoła w liczbach”.

W ramach projektu dzieci będą uczestniczyć w warsztatach. Każdy warsztat będzie podzielony na 2 części: pierwsza część obejmie gry, zabawy, rebusy, zagadki i krzyżówki, a druga część odbędzie się metodą projektu, w której uczniowie będą zbierali informacje - dane liczbowe dotyczące szkoły, analizowali je i tworzyli prezentację multimedialną lub plakat, a następnie na podstawie zebranych danych układali zadania matematyczne. Efektem końcowym będzie kalendarz ucznia 2017/2018 "Szkoła w liczbach" zawierający dane liczbowe i najciekawsze zadania matematyczne dotyczące szkoły.

4. Fundacja Szkoła z Klasą: „3,2,1 odlicz! Matematyka I klasa”
W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów dla nauczycieli w 4 szkołach, w trakcie których pokazane zostaną proste, ale efektywne techniki nauczania matematycznego opartego na samodzielnym rozumowaniu uczniów, dokonywaniu przez nich matematycznych odkryć oraz wykorzystaniu przestrzeni klasowej do kształcenia logicznego wnioskowania. Ponadto dla 150-200 nauczycieli zorganizowane zostaną 4 webinaria (2 godzinne spotkania online z ekspertem), które będą okazją do podwyższenia własnych kompetencji, wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz wypracowania dobrych praktyk w następujących obszarach tematycznych: Metody aktywizujące na matematyce; Rozgrzewki matematyczne, Matematyczne gry i zabawy; Geometria wokół nas. Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska konferencja, na której zaprezentowane zostaną doświadczenia z projektu oraz wypracowane dobre praktyki.