powrót

Nowa forma płatności składek do ZUS – zmiana od 1 stycznia 2018 roku

Szanowni Państwo,
 
W nawiązaniu do komunikatów publikowanych 2 i 3 października 2017 roku, dotyczących nowej formy płatności składek do ZUS przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega sposób regulowania zobowiązań na rzecz ZUS.
Od  1 stycznia 2018 roku wszystkie zobowiązania wobec ZUS należy regulować w formie pojedynczego przelewu krajowego w walucie PLN, wyłącznie z rachunków prowadzonych w walucie PLN, a nie jak dotychczas, w dedykowanej formatce zleceń do ZUS. Możliwość składania nowych zleceń do ZUS zostanie również udostępniona w płatnościach masowych, masowych plus oraz Express Elixir. Informujemy również, że rozliczanie nowych zleceń ZUS nie będzie dostępne przy pomocy płatności BlueCash oraz Sorbnet. Zlecenia błędnie oznaczone jako Sorbnet będą rozliczane przez system Elixir.

Zmianie ulega także papierowe polecenie przelewu, którego wzór znajdziecie Państwo w poniższej prezentacji ZUS.


Składka

Jedocześnie informujemy, że dotychczasowa forma rozliczeń płatności na rzecz ZUS w ramach systemów bankowości elektronicznej mBanku będzie dostępna do dnia 29 grudnia 2017 roku do godziny 20:00.

Od dnia 10 listopada 2017 roku udostępniliśmy w systemie mBank CompanyNet możliwość zapisania w bazie zleceń krajowych nowego kontrahenta z numerem rachunku nadanym przez ZUS.
W systemie BRESOK, dodanie kontrahenta z nowym numerem rachunku dedykowanym dla płatności składek ZUS, do bazy kontrahentów krajowych, będzie możliwe po aktualizacji bazy banków, po dniu 01 stycznia 2018 roku.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą lub Contact Center.

mBank S.A.