powrót

mFundacja przyznała pierwsze dotacje w 2019 roku

W styczniu 2019 roku zarząd mFundacji przyznał dotacje 7 projektom edukacyjnym.

Dotacje otrzymują:

Fundacja AQQ na projekt „Klub detektywa Cyferki”
Dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej z Witkowa wezmą udział w fabularyzowanych grach matematycznych, logicznych i strategicznych. Bohaterem cyklu będzie Detektyw Cyferka. Dzieci będą w grupach rozwiązywać zadania jednocześnie poznając kolejne tajemnice bohatera. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące.

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
na Konkurs matematyczny „PajDej” dla uczniów klas III szkoły podstawowej
Konkurs promuje zainteresowanie matematyką i współpracę przy rozwiązywaniu matematycznych problemów. Wezmą w nim udział szkoły podstawowe z Jarosławia (woj. podkarpackie)  i okolic. Każda ze szkół będzie mogła zgłosić do rywalizacji własną, trzyosobową reprezentację. Rywalizacja jest uproszczoną wersją maratonu matematycznego „Banachiada”, adresowanego do starszych uczniów szkół podstawowych i od lat realizowanego w Jarosławiu.  Konkurs „PajDej” jest w całości realizowany i obsługiwany przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu - przyszłych nauczycieli klas I-III.

Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 8 w Trzebini „Bona Fide” na projekt „Matematyczne okulary”
Konkurs, który łączy matematykę z innymi dziedzinami takimi jak m.in.: fotografia, film, muzyka i teatr. Wezmą w nim udział  uczniowie z powiatu chrzanowskiego w Małopolsce z klas 4-8 szkoły podstawowej . Prace w pięciu kategoriach oceni jury złożone z nauczycieli, rodziców i uczniów. Projekt zakończy Festiwal Matematyki połączony z galą finałową konkursu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Matematyki, Pracownia Dydaktyki Matematyki na I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Mistrz Dowodu"
"Mistrz Dowodu" będzie pierwszym konkursem w Polsce, w którym zadania  będą  wymagały udowodnienia bądź uzasadnienia wybranych matematycznych zagadnień. Tego typu zadania, w których należy jakiś problem matematyczny  udowodnić lub uzasadnić są najrzadziej wybierane przez uczniów  na maturze.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.  . Każda szkoła będzie mogła zgłosić maksymalnie dwóch uczniów do rywalizacji. Konkurs będzie się składał z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego oraz finałowego. Uczestnicy będą walczyli o „Puchar Mistrza Dowodu”.

Stowarzyszenie KGW Lipowe na projekt „Matematyka wokół nas”
Projekt adresowany jest w do dzieci zamieszkujących gminę Limanowa. Zorganizowany zostanie cykl warsztatów matematycznych obejmujących różnorodne zagadnienia życia codziennego. Będą to między innymi: geometria i figury przestrzenne, miary, wagi, ułamki czy procenty. Odbędzie się także konkurs plastyczno-manualny.

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie na projekt „Matematykomaniacy - I Międzypokoleniowy Gminny Konkurs Wiedzy Matematycznej”
Do gminnego konkursu przystąpią dwuosobowe zespoły. Będą to drużyny składające się z uczniów szkół, ale także drużyny nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli władz gminy czy instytucji publicznych. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe dotyczące matematyki oraz zagadnień z nią związanych. Konkurs podzielony będzie na kilka etapów. Po ostatnim wybrane zostaną dwie najlepsze drużyny, które zdobyły najwięcej punktów, jedna z pośród przedstawicieli uczniów, a druga z pozostałych drużyn dorosłych. Spośród nich wyłoniona zostanie ta, która zostanie "Maniakiem Matematycznym" w gminie Piekoszów. Zwycięska drużyna otrzyma statuetkę oraz nagrody rzeczowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie
na projekt "Matematyczne pokoje zagadek"
Trzy sale matematyczne zamienią się w pokoje zagadek. W każdym z nich młodzież będzie powtarzała zagadnienia związane z algebrą, geometrią oraz trygonometrią. Działania skierowane będą do uczniów liceów, gimnazjów oraz ostatnich klas szkoły podstawowej z terenu powiatu jędrzejowskiego. Każda z uczestniczących w projekcie klas zostanie podzielona na mniejsze grupy. Będzie rozwiązywała zadania, do których wskazówki rozmieszczone zostaną w salach. Wspólna praca pozwoli zdobyć tajne hasło umożliwiające przejście do kolejnego etapu. Zwycięży ta klasa, która najszybciej i najlepiej poradzi sobie z zadaniami.