powrót

57 stypendystów Mistrzów Matematyki. mFundacja przekaże stypendia laureatom XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów

Laureaci Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki otrzymają od mFundacji stypendia na łączną kwotę 72 tys. zł. Stypendia przekażemy w ramach programu „Mistrzowie matematyki”.

Od 2018 r. mFundacja finansuje stypendia dla laureatów olimpiad matematycznych. Program realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej, organizatorem tych prestiżowych konkursów.

W tegorocznym XIV finale olimpiady wzięło udział prawie 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tytuły laureatów I, II i III stopnia przyznano 124 uczestnikom. Stypendia mFundacji otrzyma 57 laureatów, którzy w olimpiadzie zdobyli co najmniej 19 z 30 możliwych punktów. Laureaci, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów otrzymają od fundacji 2000 zł.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to największe i najbardziej prestiżowe zawody matematyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce. Konkurs składa się z 3 etapów. W zawodach I stopnia wzięło udział 11 592 uczniów, do finału zakwalifikowało się 257 uczniów.

Programem stypendialnym  „Mistrzowie matematyki” obejmujemy także laureatów Olimpiady Matematycznej, w której biorą udział uczniowie szkół średnich. W kwietniu poznamy jej laureatów.