powrót

mFundacja przyznała ponad 30 tys. zł dotacji

W sierpniu zarząd mFundacji przyznał dofinansowanie czterem matematycznym projektom edukacyjnym:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie na projekt „Trójwymiar bez tajemnic”
W projekcie będzie uczestniczyć 125 uczniów klas IV-VI. Rozpocznie go quiz komputerowy sprawdzający wiedzę na temat brył i ich własności. Następnie, podczas „Dnia widzenia przestrzennego”, uczniowie będą odkrywać bryły poprzez budowanie z klocków konstrukcyjnych i rozwiązywanie łamigłówek przestrzennych. Dzieci wykonają też własnoręcznie modele brył i plansze edukacyjne. Kolejnym etapem projektu będą warsztaty, w których uczniowie dowiedzą się więcej o trójwymiarze. Zbudują figury przestrzenne, które posłużą do konstruowania modeli zwierząt. Będą też tworzyć lapbooki prezentujące zdobytą wiedzę. Ostatnim etapem projektu będzie spotkanie „Trójwymiar bez tajemnic”, podczas którego uczniowie zaprezentują własnoręcznie zbudowany trójwymiarowy zwierzyniec. By sprawdzić zdobytą wiedzę, ponownie rozwiążą quiz na temat brył i ich własności i rozwiążą łamigłówki przestrzenne. Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody.


Fundacja AQQ na realizację projektu „Klub Detektywa Cyferki II”
Cykl zajęć dla dzieci z klas I - IV. Adresowany będzie do wszystkich dzieci bez względu na ich uzdolnienia matematyczne. Nie mają to być zajęcia wyrównawcze dla dzieci, ale zajęcia podnoszące ich kompetencje matematyczne bez względu na to, na jakim poziomie wyjściowym one są. Organizatorzy zaproponują dzieciom spotkania z grami matematycznymi, logicznymi, strategicznymi, których głównym bohaterem będzie Detektyw Cyferka. Dzieci poprzez zabawę, jakby mimochodem stosować będą reguły matematyczne rozwiązując kolejne zagadki. Nowością będzie wprowadzenie podstaw kodowania. Dzieci będą pracować w 3 grupach - około 16 dzieci w grupie. Zajęcia trwać będą od września do grudnia 2019. Każda grupa uczestniczyć będzie w 14 dwugodzinnych spotkaniach. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu dla każdej grupy. Na koniec projektu każde dziecko otrzyma nagrodę za udział w zajęciach. Scenariusze zajęć (zabawa fabularyzowana mająca na celu popularyzowanie  matematyki) są programem autorskim opracowanym przez członków Fundacji AQQ. mFundacja wsparła projekt po raz drugi.

Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju na „Międzynarodowe Potyczki Matematyczne - matematyka przez zabawę i praktykę”
Uczniowie klas IV-VI szkoły w Kudowie-Zdroju oraz 5 szkół partnerskich, w tym jednej z czeskiego Nachoda podejmą ciekawe działania pozwalające spojrzeć na matematykę jak na świetną zabawę! Projekt będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, przy współpracy z grupą 10 rodziców, w tym inżynierów z pobliskiej fabryki, firm stolarskich i krawieckich prowadzone będą warsztaty matematyczne. Poprzez zabawę dzieci poznają różne praktyczne aspekty matematyki. Część zajęć będzie miała miejsce w szkole, a część w pracowni kreatywnej fabryki Tridon. Warsztaty poprowadzą rodzice i nauczycielka matematyki. Uczniowie wezmą także udział w interaktywnych lekcjach matematyki (warsztaty z twierdzenia Pitagorasa) w Exploraparku w Wałbrzychu.
Drugim etapem projektu będą „Międzynarodowe potyczki matematyczne” - konkurs międzyszkolny, w który włączą się rodzice. W rywalizacji wezmą udział drużyny ze szkół partnerskich. W każdej będzie po jednym uczniu z klasy IV, V i VI oraz rodzic. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania matematyczne w specjalnie zaaranżowanym pokoju zagadek.


Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu na projekt „Zakręceni na matematykę II edycja”
Warsztaty dla dzieci uzdolnionych matematycznie z klas IV-VIII. Podczas zajęć uczniowie, podzieleni na grupy wiekowe, będą pogłębiać tematykę omawianą na lekcjach matematyki. Będą rozwiązywać zadania konkursowe, poznają też podstawy kodowania i programowa. Do nauki wykorzystywane będą technologie multimedialne (platformy i aplikacje edukacyjne np. GeoGebra, pi-stacja, Photomath itp.). Jednym z celów projektu jest zwiększenie udziału zdolnych uczniów w konkursach matematycznych. Młodzież będzie przygotowywać się do konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Dzięki wyjazdom na konkursy uczniowie staną się bardziej otwarci i podniosą swoją samoocenę. W ramach projektu kontynuowana będzie współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Dzięki niej każdego miesiąca szkoła będzie otrzymywać nowe zadania oraz wsparcie merytoryczne podczas ich rozwiązywania. Podsumowaniem projektu będą obchody „Dnia Liczby Pi”.