powrót

mFundacja dofinansowała 12 projektów matematycznych w listopadowych dotacjach

W listopadzie mFundacja przyznała dotacje 12 projektom matematycznym. Łącznie na warsztaty, zajęcia dodatkowe i konkursy matematyczne przekażemy ponad 65 tys. zł.

Dofinansowanie otrzymują:

Fundacja "Art-On" na realizację projektu „Usłyszeć matematykę - matemuzyczna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
Seria spotkań z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, mająca na celu pokazanie, w jaki sposób matematyka i muzyka są ze sobą połączone. Edukacja matematyczna i muzyczna ma wiele wspólnego, co sprzyja nabywaniu jednych i drugich kompetencji jednocześnie. W ramach projektu odbędą się zajęcia dla przedszkolaków "Matematyczni Melomani" (15 spotkań) z poznańskich przedszkoli, podczas których przy wykorzystaniu różnorodnego instrumentarium, które posiada Fundacja (zestaw Orffa, Musicon, Bum Bum Rurki, bębny, gitara basowa, dzwonki itp.) dzieci rozwiną kompetencje matematyczne. Scenariusze zajęć zostaną opracowane przez Zuzannę Jastrzębską-Krajewską (znaną w sieci jako "Pani Zuzia"), która specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji matematycznych u dzieci. Przeprowadzone zostaną także otwarte spotkania dla rodziców z dziećmi "Gram liczbami, liczę dźwiękami". Projekt zakłada również przeprowadzenie 4 szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych (3 szkolenia w Poznaniu, 1 szkolenie w Warszawie), pokazujących w jaki sposób uczyć matematyki wykorzystując instrumenty muzyczne i sprzęty dostępne w placówkach.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek na projekt „W baśniowej krainie liczb”
Uczniowie klas I-III i VI-VIII szkół podstawowych wezmą udział w cyklu warsztatów matematycznych. Będą odkrywać matematykę w grach, zabawach, krzyżówkach i rymowankach. Ponadto, podczas Szkolnego Dnia Matematyki wezmą udział w konkursach matematycznych. W ramach projektu  zorganizowane będzie także szkolenia dla nauczyciele matematyki z lokalnych szkół.

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” na projekt „Matematyka się liczy”
Warsztaty, spotkania i konkursy dotyczące zastosowań matematyki w życiu codziennym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Podczas warsztatów uczniowie doświadczą wartości matematyki w wielu aspektach życia. Odkryją ją w sztuce, przyrodzie, banku oraz w naukach pokrewnych. Spotkają się z ludźmi pracującymi w zawodach, gdzie matematyka wykorzystywana jest na co dzień. Każda część warsztatowa  będzie zakończona konkursem lub qiuizem. Podsumowaniem projektu będzie matematyczny  turniej rodzinny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 na II edycję konkursu „Matematyka bez pamiętnika”
Dwuetapowy konkurs matematyczny, którego celem jest popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów oraz wspieranie talentów matematycznych. Konkurs ma nietypową formę. Startujący w nim uczniowie nie korzystają w nim z wiedzy książkowej. Sukces w konkursie zapewnić mają umiejętności rozumienia tekstu czytanego, słuchania i przetwarzania informacji. W konkursie liczy się zrozumienie pojęć matematycznych, a nie wiedza pamięciowa. Dodatkowo odbędzie się seminarium dla nauczycieli matematyki z wielkopolskich szkół podstawowych na temat pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki na konkurs matematyczno-plastyczny "Matematyczny wszechświat"
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-VI, V-VII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów - szkolnego oraz finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Toruniu. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas XXIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Toruniu. Prace nagrodzone i wyróżnione będą zaprezentowane podczas XXIX Krajowej Konferencji Nauczycieli Matematyki w Toruniu w lutym 2020 r.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo na matematyczne  podchody „Z kompasem po szyfr”
Matematyczna gra terenowa dla uczniów 6 i 7 klas szkoły podstawowej. W jej trakcie każda grupa będzie miała konkretne zadania do wykonania. Młodzież przygotuje mapę terenu. Uczniowie poznają właściwości skali, przeliczą jednostki długości i poznają symbole topograficzne. Następnie odbędzie się marsz na azymut. Uczestnicy nauczą się między innymi korzystać z kompasu i urządzeń pomiarowych. Za każde dobrze rozwiązane zadanie grupa otrzyma zadanie bonusowe. Wynik poprawnie rozwiązanego bonusa będzie częścią szyfru do ukrytej nagrody. Oprócz gry, odbędą się warsztaty matematyczne dla uczniów 8 klas z lokalnych szkół.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylówce-Brzózkiej na projekt "Po co się uczyć matematyki"
W trakcie zajęć uczniowie klas III-VIII poznają praktyczne zastosowania matematyki w życiu codziennym: w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii, logistyce, podczas zakupów czy ubiegania się o kredyt. Uczniowie obejrzą krótkie filmy dot. historii matematyki. Wyszukają różne ciekawostki matematyczne. Zapoznają się z sylwetkami wybranych matematyków i ich osiągnięciami. Poszukają matematyki w przysłowiach.

Szkoła Podstawowa w Młochowie na projekt „ Świąteczna matematyka i Szkolny Tydzień Matematyczny”
Zajęcia łączące matematykę z tradycjami świątecznymi. Uczniowie uczęszczający na kółko matematyczne przygotują dla swoich młodszych kolegów mini zbiór zadań matematycznych o tematyce świątecznej. Zorganizowane będzie także wystawa zdjęć pt. „Matematyka w dekoracjach i ozdobach świątecznych". Podczas Szkolnego Tygodnia Matematycznego odbędzie się geometryczny pokaz mody, szkolna wystawa klocków Lego, podczas której uczniowie prezentują swoje konstrukcje oraz przedstawienie pt. "Ułamkowy zawrót głowy".

Fundacja Szkoła Medialna na projekt „Matma na gigancie”
matematyczny projekt edukacyjny dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej, oparty na grywalizacji. Uczestnicy mają do wykonania określone zadania, za które uzyskują punkty, będące nagrodą indywidualną lub/i zespołową. Punkty przyznawane są za wykonanie poleceń, dodatkowych zadań lub osiągnięcie kolejnego poziomu, a ich gromadzenie jest startem do osiągania kolejnych korzyści w grze. Osiągnięcie określonej liczby punktów oznacza możliwość wymiany ich na nagrodę lub przywilej. Wytrwali grają o wszystko, czyli nagrodę główną. Rozpoczęciem gry jest przekazanie uczniom listu od Mistrza Da Vinci, wskazującego kolejne zadania dla uczestników.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku na projekt „Matematyka inaczej”
Cykl spotkań z matematyką dla uczniów klas I-III. Z pomocą  nowoczesnych technologii dzieci będą ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, logiczne myślenie. Na zakończenie projektu zorganizowany będzie konkurs matematyczny, w którym będą uczestniczyć zespoły uczniów ze słupskich szkół podstawowych.   

Zespół Szkół w Działyniu, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, Samorządowe Przedszkole na organizację projektu „Od juniora do doktora - interaktywne gry matematyczne”.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów, na których wykorzystywane będą innowacyjne pomoce dydaktyczne, w które wyposażona jest szkoła. Dzieci będą uczyć się kreatywnego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych z pomocą mat do  kodowania i robotów edukacyjnych. Produktem finalnym projektu będzie wykonanie gry planszowej z wykorzystaniem informacji zdobytych podczas zajęć.

Szkoła Podstawowa na 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu Mościskach na „Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu mikołowskiego”

Konkurs organizowany jest od 4 lat. Odbywa się na szczeblu powiatowym w pięciu kategoriach: klas IV, V, VI, VII i VIII. Podczas pierwszych dwóch etapów uczniowie rozwiązują testy.  Na podstawie sumy punktów z obu etapów do finału zakwalifikowanych zostaje maksymalnie pięciu uczestników z każdej szkoły – po jednym w każdej kategorii. Finał konkursu odbywa się w siedzibie organizatora. W skład komisji konkursowej wchodzą doświadczeni nauczyciele matematyki, którzy przygotowują autorskie zadania. Przygotowywane zadania dotykają życiowych sytuacji i wymagają nie tylko pracy odtwórczej, ale logicznego myślenia.