powrót

Ponad 130 tys. zł dotacji od mFundacji dla 17 projektów matematycznych

W grudniu do mFundacji wpłynęło ponad 80 wniosków o dotację. Spośród nich zarząd mFundacji wybrał najlepsze 17 projektów edukacyjnych. Fundacja dofinansuje ich realizację łączną kwota ponad 130 tysięcy złotych. 
Decyzją zarządu mFundacji dofinansowanie otrzymują:

1. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie na projekt „M@temaniacy sięgają gwiazd!”
Celem jest pomoc uczniom Liceum Społecznego w Dziwnowie w podniesieniu wyników
z egzaminów państwowych z matematyki oraz innych przedmiotów ścisłych, a także popularyzacja matematyki oraz nauk ścisłych wśród uczniów. W ramach projektu koło naukowe "Zarembiacy" przeprowadzi warsztaty tematyczne z matematyki, które pokażą uczniom interdyscyplinarny charakter matematyki. Ponadto odbędą się wykłady z wykorzystaniem TIK i STEM dla uczniów szkoły podstawowej w Dziwnowie. Zostanie również zorganizowany konkurs powiatowy z matematyki, skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu kamieńskiego.

2. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku na realizację Gminnego Konkursu Matematycznego - "Mistrz Rachunków"
Konkurs obejmuje 4 szkoły podstawowe w gminie Kołbiel. Jego celem jest wzrost umiejętności sprawnego liczenia wśród uczniów. Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy: szkolny i gminny. Realizowana jest w 5 kategoriach: w klasach 4, 5, 6, 7 i 8. Etap szkolny, zwany "Szkolną klasówką z arytmetyki", to sprawdzian przygotowany przez organizatora na poziomie umiejętności danej klasy. Przystąpią do niego wszyscy uczniowie. Wyłoni on Szkolnych Mistrzów Rachunków w 5 kategoriach. Do etapu gminnego przystąpi 25 uczniów z najlepszym wynikiem. Ich zadaniem będzie rozwiązanie testu. Przewidziane są również dogrywki w formie szybkiego testu rachunkowego. Konkurs pozwoli wyłonić 5 Gminnych Mistrzów Rachunków na poziomie swojej klasy.

3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II na projekt „Odczarować matematykę”

Głównym zadaniem projektu jest zachęcenie uczniów do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie zdobywania i  utrwalania wiedzy i umiejętności matematycznych. Projekt ma zachęcić uczniów do współdziałania w rozwiązywaniu problemów.  Wykorzystanie nowoczesnych technologii ma pomóc poznać, zrozumieć i polubić matematykę. Przeprowadzony będzie quiz „Matematyczne śledztwo”, podczas którego uczniowie będą rozwiązywać zadania matematyczne zakodowane koderem QR. Zadaniem uczniów będzie rozkodować i rozwiązać zadanie. Ponadto w programie komputerowym uczniowie wykonają prace „Geometryczna sztuka współczesna” (z wielokątów, kół), które prezentowane będą na wystawie w holu szkoły.  Z rodzicami uczniowie poszukają symetrii w  otoczeniu, utrwalą ją na zdjęciach i zaprezentują społeczności szkolnej na szkolnej wystawie.

4. Zespół Szkół w Tuchomiu na realizację projektu  "Matematyka inna niż zwykle"
Pięć warsztatów, podczas których uczniowie będą poznawać różne oblicza matematyki. Między innymi opracują książkę tematyczną w formie lapbooka, wykonają  figury geometryczne techniką haftu matematycznego. Będą też rozwiązywać zadania matematyczne w postaci łamigłówek, rebusów i zagadek liczbowych. Uczniowie poznają także aplikację Kahoot. Ułożą własne quizy matematyczne, a następnie rozegrają turnieje z ich wykorzystaniem. Zwieńczeniem warsztatów będzie "Maraton matematyczny" oraz konkurs inspirowany teleturniejem „Jeden z dziesięciu”. Weźmie w nim udział 10 par uczniów z klas VII i VIII. Będą odpowiadać na losowo wybrane pytania z matematyki oraz języka polskiego. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów będą zaprezentowane na wystawie dla uczniów i rodziców.

5. Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasieckiego w Dubiecku na projekt „Dubiematy -I Igrzyska Matematyczne w Dubiecku”
Matematyczne igrzyska, rozgrywane na wzór starożytnych zawodów w sprawności rozwiązywania zadań matematycznych. Uczestnicy będą rywalizować w 4 kategoriach: rzut ułamkiem, biegł wokół planimetrii, zapasy z procentami i skok na układy równań. W każdej z kategorii zwycięży ten, kto poprawnie rozwiąże najwięcej zadań i udowodni, że samodzielną pracę rozwiązując wskazane mu losowo wybrane zadanie przed Radą Igrzysk. Jako nagrodę uzyska tytuł "olimpionika", wieniec laurowy oraz nagrodę rzeczową. Oprócz tego każde poprawnie rozwiązane zadanie będzie punktowane na rzecz  danej klasy. Ta, której uczniowie rozwiążą najwięcej zadań otrzyma nagrodę główną -  przechodni Puchar Dubiematów oraz wyjazd do kina. Igrzyska zakończy piknik matematyczny, podczas którego jedną z atrakcji będzie rywalizacja reprezentantów różnych szkół ponadpodstawowych w turnieju z zadaniami logicznymi. Podczas imprezy odbędzie się również turniej szachowy oraz wystawa o sławnych polskich matematykach.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na organizację II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "πPilecki" połączony z dniem promocji matematyki
Konkurs dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką. Jego celem jest popularyzacja matematyki oraz zachęcanie do wyboru dalszej drogi kształcenia w klasach o kierunkach ścisłych. Ponadto konkurs ma zacieśnić współpracę między szkołami działającymi w środowisku lokalnym, budować więzi partnerstwa i koleżeństwa wśród uczniów oraz zachęcać ich do podejmowania działań rozwijających ich talenty i pasje. Konkurs już po raz drugi odbędzie się w dniu liczby pi, tj. 14 marca i będzie połączony z dniem promocji matematyki. Oprócz konkursu uczniowie przygotują ciekawą lekcję matematyczną dla uczestników. Zaproszeni goście wezmą tez udział w warsztatach matematycznych podczas lekcji otwartej. Jej celem będzie pokazanie praktycznego zastosowania tego przedmiotu oraz zachęcenie do kontynuowania nauki w klasach o profilach matematycznych.

7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno na realizację projektu „Liczby rządzą światem - matematyka rządzi w szkole :) !”
Działanie skierowane do uzdolnionych matematycznie uczniów klas IV - VIII Zespołu Szkół w Dębnie oraz nauczycieli matematyki. W ramach projektu zorganizowane będą zajęcia dla uczniów chętnych w 3 grupach wiekowych tj. kl. IV-V, VI-VII, VIII. Zajęcia odpowiadają na potrzebę uczniów zdolnych, którzy nie mają z różnych przyczyn  możliwości do rozwijania swoich pasji i predyspozycji matematycznych. Spotkania  prowadzone będą w sposób nieszablonowy. Między innymi zaaranżowany będzie  matematyczny escape room w każdej klasie. Dodatkowo, na podsumowanie zajęć dla całej społeczności szkolnej zorganizowane zostanie konkurs z podziałem na grupy wiekowe. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd na warsztaty matematyczne do Matplanety w Rzeszowie.

8. Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, na projekt „Matematyka to dobra zabawa”
Projekt dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, którzy mają kłopoty z nauką matematyki. Dzieci będą uczyć się matematyki przez zabawę. W ten sposób łatwiej opanują, utrwalą i usystematyzują wiedzę przekazaną na lekcjach matematyki.  Celem projektu jest również popularyzowanie nowoczesnych gier planszowych i logicznych oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość kształtowania wielu kompetencji z zakresu matematyki, myślenia logicznego i abstrakcyjnego. Poprzez uczestnictwo w zabawie dzieci nauczą się  cierpliwości i umiejętności rywalizacji. Zostanie także utworzony „Zakątek matematyczny” w świetlicy szkolnej.

9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie na realizację projektu „Eksperymentuj, baw się i zrozum matematykę”
Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zdolności matematycznych uczniów, poszerzanie ich wiedzy w tym zakresie, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. Istotnym elementem projektu jest korelacja między-przedmiotowa matematyki z informatyką. Projekt zakłada utrwalenie i poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie matematyki na poziomie drugiego etapu edukacyjnego. Wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania, tj. platforma Moodle, która daje możliwość indywidualizacji pracy z uczniem oraz kontroli efektów jego pracy. Uczniowie ponadto będą kształcić umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Będą eksperymentować według scenariuszy Centrum Nauki Kopernik, poszukają też własnych, nowych eksperymentów zgodnie z zainteresowaniami. Ponadto zorganizowany będzie turniej gier matematycznych, pokazy eksperymentów oraz wycieczka do pobliskiego banku. Relacje z projektu będą umieszczane na e-platformie szkoły.

10. Polskie Towarzystwo Matematyczne na Eksperymentarium matematyczne „Dotknąć matematyki"
Wykorzystując ogromne doświadczenie edukacyjne pierwszego na świecie matematycznego muzem „Mathematikum” w Giessen w Niemczech, do Pozania sprowadzone będzie mobilne eksperymentarium ,,Mathematik zum Anfassen'' tamtejszego muzeum. Przez miesiąc goście eksperymentarium będą mogli własnoręcznie, wykonując pod okiem instruktorów blisko 30 eksperymentów, odkrywać prawa matematyki, trenować myślenie analityczne i algorytmiczne. Organizatorzy chcą dotrzeć zwłaszcza do dzieci z problemami w nauce, które nie radzą sobie z informatyką i matematyką nauczanymi w tradycyjny sposób. Celowi temu ma służyć interaktywna forma wystawy: odwiedzający będą uczyć się matematyki przez eksperymentowanie i aktywność ruchową. Eksperymentarium ,,Mathematik zum Anfassen'' odwiedziło wiele miejsc na świecie, w Poznaniu będzie po raz pierwszy. Wystawa będzie czynna 6 dni w tygodniu, od  14.06 do 12.07.2020.

11. Stowarzyszenie Miastko Razem na projekt „Super matematycy”
Zajęcia dla uczniów klas I-VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy (wieś w gminie Miastko, woj. pomorskie). Dzieci, poprzez zabawę poszerzą wiedzę matematyczną. Na zajęciach podniosą sprawność rachunkową, która jest bazą do rozwijania zdolności i bardziej złożonych działań matematycznych. Uczestnicy będą rozwiązywać łamigłówki i  grać w gry. Taka nauka uczy doboru strategii, ćwiczy pamięć i refleks, zdolność  szybkiego liczenia. Ponadto na zajęciach uczniowie będą wykonywać ćwiczenia praktycze: ważenie, mierzenie, obliczenia kalendarzowe. Zajęcia zakończą się 3 konkursami matematycznymi. 

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku na projekt „Kultura matematyczna”
Cyklu warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 4-6, które mają rozwinąć zainteresowania matematyką i pobudzać pasję poznawczą dzieci. Warsztaty będą organizowane osobno dla przedszkolaków, uczniów klas 4-5 i klasy 6. Podczas zajęć dzieci poznają tajemnice kostki Rubika i zastosowanie jej do rozwiązywania zadań. Rozwiną swoją wyobraźnię matematyczną odnajdując matematykę w dziełach architektonicznych oraz na fotografiach i obrazach. Jednocześnie rozwiną umiejętność posługiwania się językiem matematycznym. Uczniowie wezmą również udział w matematycznej grze terenowej oraz w turnieju gier logicznych, co pobudzi w nich zdolność logicznego myślenia. Nauczą się projektować i modelować bryły w aplikacjach komputerowych. Będą uczestniczyć w zajęciach z drukowania 3D. Samodzielnie zbudują obiekty matematyczne z pomocą sztuki origami.

13. Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce (PTKM), Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego (OR PTM), Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na konkurs „Uroki matematyki”
Dwuetapowy konkurs, którego finał odbywa się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obejmuje wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w województwie podkarpackim. I etap konkursu będzie przeprowadzony w szkołach. Po tej selekcji wybrane grupy uczniów przyjadą na konkurs finałowy. Opracowane i zweryfikowane zadania będą rozwiązywane przez uczniów w dwóch etapach: pierwszy składać się będzie z zadań otwartych, a drugi z zamkniętych. Zebrane prace oceni Komisja konkursowa.

14. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na projekt „Matematyka na szóstkę”

Zajęcia w ramach kółka matematycznego, na podstawie programu, który powstał w oparciu o podstawy programowe wraz z rozszerzeniem „Matematyka wokół nas”. Nauczyciel opracowuje i wdraża działania ukierunkowane na rozwój indywidualny ucznia. Projekt zakłada realizację 40 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. IV i VIII.
W czerwcu uczestnicy kółka matematycznego oraz pozostali uczniowie szkoły przystąpią do „Szkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym zostaną wyłonione 3 osoby z najlepszym wynikiem w dwóch kategoriach wiekowych. Tradycją SP1 w Brzezinach jest organizacja „Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym biorą udział przedstawiciele szkół Miasta Koluszki oraz powiatu brzezińskiego. Projekt obejmie organizację tego konkursu.

15. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy na realizację projektu "Poznaj matematykę i odkryj Świdnicę"
Gra miejska dla uczniów świdnickich szkół podstawowych, podczas której będą rozwiązywać zagadki matematyczne związane ze Świdnicą, jej zabytkami i ważnymi punktami. Uczniowie zdolni w ramach zajęć dodatkowych z matematyki wyszukają ciekawostki o ważnych miejscach w mieście, a następnie ułożą zadania matematyczne, rebusy, których rozwiązaniem będzie dotarcie do wyznaczonego punktu. Z kolei uczniowie z trudnościami (w tym uczniowie z Ukrainy) będą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych. Poznają słownictwo matematyczne i rozwiną umiejętności matematyczne potrzebne do przejścia gry.

16. Fundacja Dobrej Edukacji na projekt „Budowanie klasy myślącej matematycznie”

Projekt zakłada doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki. Uczestnicy poznają metodę pt. „Myśląca klasa” i otrzymają wsparcie w trakcie stosowania jej w pracy z uczniami. Metoda opracowana została na Simon Fraser University przez dr Petera Liljedahla, matematyka i edukatora. Od roku jest wykorzystywana i rozwijana w pracy z przyszłymi nauczycielami i szkołami praktyk w ramach SE. Nauczyciele już podkreślają jej efektywność. Celem projektu jest szerokie upowszechnienie tej metody wśród nauczycieli matematyki wszystkich poziomów. W ramach projektu: przeprowadzony zostanie kurs (4x180 min. warsztatów) dla 3 grup nauczycieli; stworzona zostanie strona www z opisem metody, bankiem zadań, przykładami dobrych praktyk; zorganizowana zostanie konferencja upowszechniająca pt. Dzień Myślącej Klasy z mBankiem. Ważnym elementem projektu będzie opracowanie zestawu zadań rozwijających myślenie uczniów oraz rekomendacji, jak adaptować zadania w dostępnych podręcznikach i materiałach metodycznych zgodnie z założeniami metody. Projekt będzie realizowany we współpracy z 3 ośrodkami doskonalenia nauczycieli (Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, ODN Szczecin i ostatni wyłoniony w trakcie projektu).

17. Szkoła Podstawowa w Obrubnikach na organizację projektu „Matematyka- to mój świat”
Pozalekcyjne zajęcia z matematyki w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-II i  uczniowie klas IV-VIII. W młodszej grupie do nauki matematyki zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne odpowiednie dla dzieci w wieku 7-8 tj. układanki, klocki, gry, zegarki, metrówki. Na zajęciach dzieci będą same doświadczać matematyki, mierzyć, obliczać czas, robić zakupy, będą tworzyć modele figur, same dostrzegając symetrię w przyrodzie lub architekturze. Cykl zajęć zakończy spotkanie integracyjne dzieci i rodziców połączone z konkursem matematycznym. W starszej grupie zajęcia prowadzone będą m.in. przy użyciu tablicy interaktywnej z wykorzystaniem programów multimedialnych tj. „Lekcjoteka-Matematyka” i „Matlandia”. Na zajęciach wykorzystane będą też pomoce dydaktyczne takie jak „Happy CUBES” czy zestawy do budowy szkieletów różnych brył. W ramach projektu zostanie również zorganizowany wyjazd na obchody „Podlaskich Dni Matematyki” na Politechnikę Białostocką.