powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla:

mbank.com.pl
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 24.12.2020 do 25.01.2022
Odcisk palca: 98bc5c86adc1fe293b226d1aeb29f0ca8e32a038Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie "Bezpieczeństwo".