powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla online.mbank.pl.
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 16.07.2021 do 17.08.2022
Odcisk palca: 790cf1e6705db0b5dc740f04ff8f6bb2944a7a72
 
Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo.