powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla mbank.com.pl.

Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 06.09.2021 do 15.04.2022
Odcisk palca: e951ebf8fcd82a48a0bac2157dbd49ff266488c1

Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo.