powrót

189 tys. zł na projekty edukacji matematycznej dla przedszkolaków

Pod koniec 2021 r. mFundacja rozstrzygnęła pierwszą, pilotażową edycję programu „Rosnę z matematyką”. Granty otrzymało 40 projektów z województw: łódzkiego i mazowieckiego, na łączną kwotę 189 tys. zł.  Projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2022 r.

„Rosnę z matematyką” to program, który Fundacja mBanku uruchomiła po raz pierwszy we wrześniu 2021 r. W programie można było ubiegać się o grant na realizację działań edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną.

Nowa inicjatywa zakłada popularyzację edukacji matematycznej opartej na uczeniu przez zabawę, praktycznym zastosowaniu matematyki, bezpośrednim angażowaniu dzieci poprzez pracę w grupie i aktywność ruchową, a także włączanie w proces edukacyjny rodziców, dziadków czy opiekunów. Ważne jest również promowanie dobrych praktyk edukacji matematycznej wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Skąd pomysł na konkurs? – Dzieci chętnie odkrywają świat i uczą się nowych rzeczy. To od nas zależy, czym je zainteresujemy. „Rosnę z matematyką” to program dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom jak fascynujący może być świat matematyki – mówi Iwona Ryniewicz, prezeska mFundacji.

W edycji pilotażowej zgłoszono 233 wnioski z województw: łódzkiego i mazowieckiego. Do konkursu stanęły: publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub klasami „zerowymi” oraz organizacje pozarządowe związane z edukacją. Jury złożone z przedstawicieli fundacji i ekspertów zewnętrznych wybrało 40 najlepszych projektów, które uzyskały dofinansowanie w wysokości od 2 tys. do 5 tys. złotych. Łączna kwota grantów wyniosła 189 tys. zł. Projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2022 r.