powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla

form.mbank.com.pl
Informacje o nowym certyfikacie
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 22.03.2022 do 26.03.2023
Odcisk palca: 52564b8384870a1b59cfd6210aedf6a7430be746

przelewy.mbank.pl
Informacje o nowym certyfikacie
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 22.03.2022 do 30.03.2023
Odcisk palca: c5c1af6334eb72788c3100732cb8131b0dfe3435

m.mbank.pl

Informacje o nowym certyfikacie
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 17.03.2022 do 31.03.2023
Odcisk palca: 26fa54f212a77a547c8e47e65c341784fc627d81

Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo.