powrót

Nabór do VII edycji konkursu „Krok w przyszłość” zakończony

Otrzymaliśmy 21 zgłoszeń w VII edycji konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki.
Wśród nich jest 12 prac magisterskich i 9 licencjackich. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy od absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zwycięzców konkursu poznamy w marcu 2023 roku. Prace oceni Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych UW.