powrót

mBank z najlepszą oceną ryzyka ESG wśród polskich banków

Agencja Sustainalytics przyznała nam najlepszy wśród banków w Polsce rating ESG, czyli ocenę ryzyka ESG. Rating ten stanowi obiektywną miarę postępów banku w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
W stosunku do poprzedniego ratingu Sustainalytics z 2021 roku poprawiliśmy nasz wynik o 1,1 pkt., do poziomu 14,8 pkt. Nie tylko uzyskaliśmy najlepszy rating wśród banków w Polsce, ale też znaleźliśmy się na 14. pozycji wśród ponad 400 banków uniwersalnych z całego świata ocenianych przez Sustainalytics.


Rating ten dotyczy ryzyka ESG, a więc skutecznego zarządzania przez bank potencjalnym ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. environment, society, governance). Agencja oceniła, że mBank dobrze zarządza tym ryzykiem we wszystkich sześciu badanych przez nią obszarach. Dotyczą one: zarządzania produktem, ładu korporacyjnego, zarządzania kapitałem ludzkim, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, etyki biznesu oraz integracji aspektów finansowych i ESG.


Działania ESG to część naszej strategii na lata 2021-25


Skupiamy się w nich na ochronie klimatu, odpowiedzialności wobec naszych klientów i pracowników, a także na działaniach społecznych. W 2021 roku zrobiliśmy istotne postępy w tym zakresie. Między innymi udzieliliśmy finansowania na duże instalacje OZE o wartości 1 mld zł. Wspólnie z naszymi klientami wpłaciliśmy też około 10 proc. całkowitej kwoty zebranej podczas Finału WOŚP.


Sustainalytics jest globalnym liderem w dziedzinie badań i danych ESG. Dostarcza wysokiej jakości analizy, badania, ratingi i dane dla inwestorów. Współpracuje też z setkami firm, którym pomaga uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju w ich biznesie.