powrót

Zmiana wskaźnika WIBOR – konsultacje społeczne

Na rynku trwają prace, których efektem ma być wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego* - WIRON. Ma on zastąpić wskaźnik WIBOR. Nad zmianą pracuje Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), w której komitecie sterującym są przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz sektora bankowego.

 

Obecnie NGR zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w zakresie zasad oraz sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON). Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl do 7 lutego 2023 r. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie KNF.

 

*Na podstawie wskaźników referencyjnych, takich jak WIBOR banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat, produktów strukturyzowanych, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych. Wskaźniki opracowują niezależni od banków administratorzy.

 

O wskaźnikach WIBOR i WIRON dowiesz się więcej na naszej stronie oraz stronie Związku Banków Polskich.

 

Tagi:

WIBOR