powrót

Zmiana nazw funduszy – PKO Parasolowy FIO

29 września 2023 r. PKO TFI dokonuje zmiany nazw 5 subfunduszy w ramach PKO Parasolowy FIO.
Nowe nazwy odzwierciedlą charakter i politykę inwestycyjną poszczególnych subfunduszy.

Co się zmienia?

Zmieniają się wyłącznie nazwy subfunduszy. Ich cel i polityka inwestycyjna pozostają niezmienione.
Zarejestrowane zlecenia z datą przyszłą oraz zlecenia stałe przekażemy jak dotychczas.

Zobacz aktualne i nowe nazwy tych subfunduszy

Aktualna nazwa Nowa nazwa
PKO Akcji Plus PKO Akcji Polskich Plus
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Strefy Euro
PKO Gamma Plus PKO Obligacji Uniwersalny