powrót

Allianz Duo FIO – połączenie wybranych subfunduszy

28 września 2023 r. TFI Allianz Polska S.A. (TFI) opublikowało ogłoszenie o zamiarze połączenia wybranych subfunduszy w ramach Allianz Duo FIO.

Subfundusz Allianz Duo Zrównoważony przejmuje subfundusz Allianz Duo Optymalnego Wzrostu. Subfundusz Allianz Duo Stabilnego Inwestowania przejmuje subfundusz Allianz Duo Kapitał Plus.

Do 9 listopada 2023 r., do godziny 13:00 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić, sprzedać, zamienić „z” oraz zamienić „na” jednostki uczestnictwa subfunduszy przejmowanych, tj. Allianz Duo Optymalnego Wzrostu oraz Allianz Duo Kapitał Plus.

Po tej dacie operacje dla subfunduszy przejmowanych zostaną zablokowane w SFI, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

17 listopada 2023 r.
TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w:


TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących z dnia 16 listopada 2023 r..

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie TFI Allianz Polska S.A. w sekcji Centrum Dokumentów.