powrót

Z nauczycielami o dobrej edukacji matematycznej

Jak uczyć matematyki inaczej? Jak zagadnienia podstawy programowej przełożyć na praktyczny, użyteczny język? Co możemy zrobić dla nauczycieli, by mimo trudnego otoczenia, mogli uczyć matematyki ciekawie i efektywnie? To tylko niektóre pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi podczas konferencji „Matematyka na nowo. Przepisy na dobrą edukację matematyczną”.

 

Konferencja


Spotkanie, zorganizowane przez mFundację, odbyło się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Wzięło
w nim udział ponad 100 nauczycielek i nauczycieli matematyki z całej Polski.
– Celem konferencji było wspólne szukanie uniwersalnych rozwiązań, które pomogą wzmocnić edukację matematyczną i pozwolą uczyć matematyki efektywniej. To także wspaniała okazja do nawiązywania relacji, wymiany wiedzy i poglądów oraz wzajemnego inspirowania – powiedziała Iwona Ryniewicz, prezeska Fundacji mBanku, otwierając spotkanie.

Podczas konferencji wystąpiły Silvia Pajus i Kadri Saaremaa – ekspertki doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki w zakresie strategii i praktyki nauczania z Estonii. Kraj ten wyprzedza Europę pod względem jakości edukacji matematycznej dzieci i młodzieży, dlatego zaprezentowane rozwiązania były bardzo ciekawą inspiracją dla uczestników spotkania.

Kluczowym elementem konferencji była debata, w której udział wzięły prelegentki z Estonii oraz polskie ekspertki: dr Anna Widur, uznana pedagog i aktywna promotorka wiedzy matematycznej, Barbara Dubiecka-Kruk, nauczycielka matematyki, ekspertka oświatowa, autorka podręczników i Ewa Nizińska, nauczycielka matematyki, antropolożka, członkini Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej. Debata miała charakter otwarty, zatem mogli się w nią włączyć wszyscy zaproszeni goście. Moderatorką dyskusji była Olga Woźniak, dziennikarka działu nauka Gazety Wyborczej. Wnioski z debaty zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na spotkaniu wystąpiła też pisarka Agnieszka Dydycz, która opowiedziała o tym, jak język i słowa wpływają na dobrostan. A to w pracy dydaktycznej jest szczególnie ważne.

Czerwcowa konferencja była już drugim spotkaniem, jakie mFundacja zorganizowała dla nauczycieli
i nauczycielek matematyki. Poprzednio, podczas warsztatów, wspólnie wypracowano założenia nowego programu grantowego mSilnia, którego I edycja właśnie się zakończyła.