powrót

BPH Top Ameryka - zmiana nazwy

Informujemy, że od dnia 2 czerwca br. fundusz BPH Top Ameryka, w związku z wprowadzonymi zmianami statutu Funduszu, zmienił nazwę na BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Dynamicznych Spółek. Fundusz może używać skróconej nazwy BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek. Skrót nowego prospektu informacyjnego dostępny jest na stronach informacyjnych mBanku oraz w serwisie transakcyjnym.