powrót

Nowa emisja akcji spółki BBI Capital SA

Nowa emisja w ramach prawa poboru obejmuje 28.329.154 Akcji serii B.
1 PP uprawnia do nabycia 2 akcji NE.
Cena emisyjna akcji – 1,70 zł
Planowany harmonogram emisji:
- dzień ustalenia prawa poboru – 15 marca br.
- termin notowania praw poboru - 26 marca-03 kwietnia br.
- planowany termin zapisów podstawowych i dodatkowych – 03-06 kwietnia br.
- planowany przydział akcji - 18 kwietnia br.
Klienci eMaklera składają dyspozycje zapisów przez mLinię do 06 kwietnia do godziny 16.00. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na eKoncie odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu.