powrót

Energa SA-oferta publiczna w eMaklerze

Rynek jeszcze nie ochłonął po bardzo udanej ofercie PKP Cargo (przypomnę na pierwszej sesji można było zrealizować zysk na poziomie 20% od ceny emisyjnej!!), a już mamy kolejną ofertę. Tym razem Energa – producent i dystrybutor energii elektrycznej, czyli robią i rozsyłają prąd.  Być może właśnie teraz część klientów mBanku lub innych banków oświetla sobie karty jakiejś ciekawej książki z wypiekami na twarzy śledząc losy jej bohaterów ( i nie mam na myśli tych czytanych pod kołdrą, bo tam są potrzebne baterie, a to już nie ta sama branża, choć też produkcja prądu). Jeśli tak jest, to z pewnością część z nich korzysta z prądu wykręconego przez Energę. A skąd to wiem?

Ze prospektu emisyjnego spółki można się dowiedzieć, że z usług spółki korzysta 2,9 mln klientów, co daje 16,8 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Energa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 193 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi przesyła łącznie około 20 TWh energii rocznie. Sieć dystrybucyjna spółki obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km 2, co stanowi około 25 proc. powierzchni naszego kraju.

Oferta obejmuje do 141.522.067 akcji, a ich cena maksymalna na potrzeby zapisów została ustalona na 20 zł. Klienci eMaklera mogą zapisywać się w Transzy Inwestorów Indywidualnych (minimum 1, maksimum 1.500 akcji) i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych (minimum 1, maksimum 6.000 akcji). Warto zauważyć, że TDII jest ograniczona do 7.076.103 akcji, a więc przy maksymalnym zapisie wystarczy dla niecałych 1200 klientów!!  Zapisy będą trwały od 19 listopada do 2 grudnia, ale w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych zapisy skończą się po wyczerpaniu puli akcji.

Jak widać gołym okiem ze względu na swoją wielkość ta oferta publiczna budzi zrozumiałe emocje. Czy zatem będzie redukcja, czy da zarobić, jeśli tak, to ile, na jak długo wystarczy TDII, czy powinno się odmieniać Energi, Energii, czy Energy...? Pytań jest wiele. Na niektóre poznamy odpowiedź być może jutro, na inne za kilka czy kilkanaście dni,  a wielu z nas przekona się na własnej skórze.

Szczegóły oferty...
Nie masz jeszcze eMAKLERA? Złóż wniosek...

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).
 

Kategorie:

Oferta indywidualna