powrót

Zmiany w Regulaminie udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.

Informujemy, że 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie zmieniony Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.

Zmiany w.w. Regulaminu związane są z wdrożeniem przez Bank Rekomendacji S, uchwalonej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2013 roku, w tej części, która wchodzi w życie dnia 1 lipca 2014r.

Od 1 lipca 2014r. Bank będzie udzielał kredytów w złotych  polskich wyłącznie Kredytobiorcy  uzyskującemu najwyższy dochód w złotych polskich. W przypadku, gdy Bank nie będzie posiadał w ofercie kredytów waloryzowanych kursem waluty, w której Kredytobiorca uzyskuje najwyższy dochód, odmówi udzielania kredytu.

Zmianie ulegną również zasady dotyczące przewalutowania kredytu w ten sposób, że Kredytobiorca będzie mógł dokonać przewalutowania kredytu wyłącznie na walutę, w której osiąga najwyższy dochód, o ile Bank będzie posiadał taką walutę w swojej ofercie kredyt waloryzowany kursem tej waluty.

W zakresie zmian porządkowych doprecyzowano definicje w słowniczku oraz zasady wcześniejszej spłaty kredytu w zakresie rat malejących.


Zobacz:
Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A. obowiązujący do 30.06.2014 r.
Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A. obowiązujący od 01.07.2014 r.

Pozostałe aktualności:
Zmiana w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dla klientów Private Banking