powrót

Pierwsza subskrypcja certyfikatów strukturyzowanych w mBanku!

Do 29.07.2014 r. w eMaklerze  trwać będzie subskrypcja na Strategiczną Trzydziestkę, certyfikat Twin Win.  Zdając sobie sprawę z faktu, że nazwa jest dość tajemnicza, śpieszę  z wyjaśnieniem .

Jest to certyfikat oparty na wynikach indeksu WIG30, który dzięki mechanizmowi Twin Win w dniu wykupu tj. 1.08.2017 może przynieść Inwestorowi zysk w przypadku wzrostów wartości indeksu WIG30 lub zamienić spadek WIG30 w zysk na certyfikacie.

Strategiczna Trzydziestka ma jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę. Certyfikat jest papierem wartościowym, który będzie notowany na GPW. Dzięki temu Inwestor nie będzie musiał trzymać inwestycji do dnia wykupu, a będzie mógł  każdego dnia sprzedać, czy też kupić certyfikaty poprzez eMaklera po cenie rynkowej. Animator rynku będzie czuwał nad tym, żeby oferty kupna i sprzedaży były ciągle wystawiane.

Jak to wszystko działa? Należałoby zacząć od tego, że Inwestycja w certyfikat Strategiczna Trzydziestka jest inwestycją 3-letnią, w której każdego dnia od momentu pierwszej obserwacji  31.07.2014, do ostatniego dnia 27.07.2017 sprawdzane są wartości WIG30. Certyfikat ma zaszyty poziom bariery na 70% wartości WIG30 z pierwszego dnia obserwacjitzn., że jeśli w czasie życia Certyfikatu bariera nigdy nie zostanie naruszona (indeks nie spadnie 30% i więcej od dnia 31.07.2014) i wartość indeksu WIG30 wzrośnie, w dniu wykupu Inwestor w pełni czerpie ze wzrostu WIG30. Czyli wzrost WIG30 który wyniósłby 30% przełoży się na wzrost wartości certyfikatu o 30%. Historia zaczyna być ciekawsza w przypadku spadków WIG30.  Jeśli wartość indeksu nigdy nie dotknie bariery, a w dniu ostatniej obserwacji WIG30 byłby na poziomie -28% wartości początkowej, Twin Win spowoduje,że Inwestor zyska na certyfikacie 28%.

W przypadku, gdy bariera zostanie kiedykolwiek naruszona,  Inwestor w dniu wykupu otrzyma 1:1 zysk/stratę procentową indeksu z dnia ostatniej obserwacji względem początkowej wyceny indeksu. Czyli w przypadku spadku WIG30 np. o 25%, Inwestor straci na certyfikatach 25%, a w przypadku wzrostu wartości WIG30 o 25%, inwestor zarobi na certyfikatach 25%.

Aby zapisać się na certyfikaty należy mieć aktywną usługę maklerską. Dyspozycję zapisu można złożyć w serwisie transakcyjnym w opcji Oferta publiczna, przez mLinię pod numerem 801 300 800 i u Eksperta online, a także w placówkach mBanku.

Nie masz jeszcze eMaklera? Złóż wniosek

Więcej informacji znajduje się w szczegółach subskrypcji.

 

Kategorie:

Oferta indywidualna