powrót

Zmiany w Warunkach udzielania i obsługi wybranych kredytów w mBanku

Informujemy, że z dniem 21.05.2015 r. zmianie ulegają  Warunki udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

W treści dokumentu zostały wprowadzone modyfikacje związane z:
- Doprecyzowaniem zapisów dotyczących naliczania i pobierania odsetek przez Bank,
- Modyfikacją zapisów dotyczących odsetek dla należności przeterminowanych.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Warunki udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące do 20.05.2015 r.
Warunki udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące od 21.05.2015 r.


21.05.2015 r. zmianie ulegną również Warunki obsługi MultiKredytu Oszczędnościowego dla osób fizycznych
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

W treści dokumentu zostały wprowadzone modyfikacje związane z doprecyzowaniem zapisów dotyczących naliczania i pobierania odsetek przez Bank oraz zmianą nazwy Regulaminu rachunków i Regulaminu lokat.

Warunki obsługi MultiKredytu Oszczędnościowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące do 20.05.2015 r.
Warunki obsługi MultiKredytu Oszczędnościowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące od 21.05.2015 r.