powrót

Zmiana regulaminu mBanku

Informujemy, że 22.06.2015 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

Zmiana polega na dodaniu w § 14 informacji o możliwości wypowiedzenia umowy przez Bank w sytuacji, gdy Klient nie korzysta z usługi.

Zapoznaj się z nowym regulaminem