powrót

Zmiana w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych

Informujemy, że z dniem 15 września 2015 r. ulega zmianie Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany związane są z doprecyzowaniem zapisów w:
- §10 dotyczących zawarcia Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku,
- §52 dotyczących zasad dokonywania przez Bank zmian Taryfy prowizji i opłat,
- §68 i §69 dotyczących ochrony danych osobowych.

Pozostałe modyfikacje Regulaminu mają charakter zmian redakcyjnych i porządkujących.

Zapoznaj się z Regulaminem obowiązującym od 15.09.2015 r.