powrót

Zmiany regulaminów w mBanku

Informujemy, że 05.11.2015 r. zmianie ulega wybrana dokumentacja dotycząca regulaminów w mBanku.
Prosimy o zapoznanie się z wykazem zmian.

Klienci mBanku

Zmianie ulegają następujące regulaminy:

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
(dotyczy kredytów odnawialnych oraz kredytów gotówkowych niezabezpieczonych)

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- uzupełnienie definicji „numeru PIN do aplikacji mobilnej”,
- zmianę przesłanek uprawniających bank do dokonywania modyfikacji taryfy prowizji i opłat (doprecyzowanie okoliczności, w których Bank może zmienić wysokość opłat i prowizji bądź wprowadzić nowe opłaty i prowizje),
- zmianę przesłanek uprawniających bank do modyfikacji treści regulaminu (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić regulamin),
- uzupełnienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy.
Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Modyfikacja obejmuje postanowienia dotyczące sposobu przesyłania przez bank harmonogramu spłaty kredytu.

Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące do 04.11.2015 r.

Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- wprowadzenie definicji „numeru PIN do aplikacji mobilnej”,
- zmianę postanowień dotyczących sposobu przesyłania przez bank harmonogramu spłaty kredytu,
- doprecyzowanie zasad obsługi kredytu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, 
- zmianę przesłanek uprawniających bank do dokonywania modyfikacji taryfy prowizji i opłat (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić wysokość opłat i prowizji bądź wprowadzić nowe opłaty i prowizje),
- zmianę przesłanek uprawniających bank do modyfikacji treści regulaminu (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić regulamin),
- modyfikację postanowień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- wprowadzenie definicji „numeru PIN do aplikacji mobilnej”,
- zmianę postanowień dotyczących sposobu przesyłania przez bank harmonogramu spłaty kredytu,
- doprecyzowanie zasad obsługi kredytu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, 
- zmianę przesłanek uprawniających bank do dokonywania modyfikacji taryfy prowizji i opłat (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić wysokość opłat i prowizji bądź wprowadzić nowe opłaty i prowizje),
- zmianę przesłanek uprawniających bank do modyfikacji treści regulaminu (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić regulamin),
- modyfikację postanowień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- wprowadzenie definicji „numeru PIN do aplikacji mobilnej”,
- doprecyzowanie zasad obsługi kredytu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, 
- zmianę przesłanek uprawniających bank do dokonywania modyfikacji taryfy prowizji i opłat (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić wysokość opłat i prowizji bądź wprowadzić nowe opłaty i prowizje),
- zmianę przesłanek uprawniających bank do modyfikacji treści regulaminu (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić regulamin),
- uzupełnienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy.

Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- dodano nowe definicje: Aspiro, Inwestycja realizowana metodą gospodarczą, Księga wieczysta, Polisa, Rzeczoznawca majątkowy oraz doprecyzowano istniejące definicje: Rachunek bankowy, Rachunek kredytowy, Stopa referencyjna, Taryfa, 
- doprecyzowano zapisy - § 6 ust. 1,
- doprecyzowano zapisy- § 7 ust. 1, 2 i 4 , dodano ust. 5,
-  doprecyzowano zapisy - § 10 ust. 1, § 11,
-  doprecyzowano zapisy, w tym przesłanki zmiany Taryfy oraz przesłanki zmiany Regulaminu - § 24, § 27 ust. 2, § 31 ust. 1, § 39ust. 3, 4 i 11, § 43, § 44, § 50 ust. 1, § 56 ,
– usunięto zapisy dot. bankowego tytułu egzekucyjnego - § 45 i § 46.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- dodano nowe definicje: Aspiro, Inwestycja realizowana metodą gospodarczą, Księga wieczysta, Polisa oraz doprecyzowano istniejące definicje: Rachunek bankowy, Rachunek kredytowy, Stopa referencyjna, Taryfa, Wartość Nieruchomości,
- doprecyzowano zapisy - § 4 ust. 1,
- doprecyzowano zapisy - § 5 ust. 1, 2, 3 i 4, dodano ust. 5,          
- zmieniono zapis - § 8 ust. 1,
-  doprecyzowano zapisy, w tym przesłanki zmiany Taryfy oraz przesłanki zmiany Regulaminu - § 10, § 13 ust. 3, § 17, § 25, § 27, § 37,
– usunięto zapisy dot. bankowego tytułu egzekucyjnego - § 31.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Klienci Private Banking

Zmianie ulegają następujące regulaminy:

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- uzupełnienie definicji „numeru PIN do aplikacji mobilnej”,
- zmianę przesłanek uprawniających bank do dokonywania modyfikacji taryfy prowizji i opłat (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić wysokość opłat i prowizji bądź wprowadzić nowe opłaty i prowizje),
- zmianę przesłanek uprawniających bank do modyfikacji treści regulaminu (doprecyzowanie okoliczności, w których bank może zmienić regulamin),
- uzupełnienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- doprecyzowano istniejące definicje: Prawne zabezpieczenie kredytu, Rachunek bankowy, Rachunek kredytowy, Stopa referencyjna, Taryfa,
- doprecyzowano zapisy, w tym przesłanki zmiany Taryfy oraz przesłanki zmiany Regulaminu - § 4 ust.1, § 5 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8, § 10, § 12, § 13, § 22, § 35, § 36,
- usunięto zapisy dot. bankowego tytułu egzekucyjnego - § 25, § 26.

Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- dodano nowe definicje: Inwestycja realizowana metodą gospodarczą, Księga wieczysta, Polisa, Rzeczoznawca majątkowy oraz doprecyzowano istniejące definicje: Rachunek bankowy, Rachunek kredytowy, Stopa referencyjna, Taryfa,
- doprecyzowano zapisy - § 5 ust. 1, 2, 4, dodano ust. 5,
-  doprecyzowano zapisy, w tym przesłanki zmiany Taryfy oraz przesłanki zmiany Regulaminu - § 8 ust. 1, § 9, § 11 ust. 5, § 14 ust. 2, § 18 ust. 1, § 25 ust. 3, 4 i 11, § 29, § 32, § 36 ust. 1, § 42  ,
- usunięto zapisy dot. bankowego tytułu egzekucyjnego - § 33, § 34.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący od 05.11.2015 r.

Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich

Modyfikacje regulaminu obejmują następujące zagadnienia:
- doprecyzowano definicję Stopy referencyjnej,
- doprecyzowano zapisy, w tym przesłanki zmiany Taryfy oraz przesłanki zmiany Regulaminu - § 2 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5, § 8 ust. 5, § 11, § 23 ust. 3, § 30,
- § 10 – dodano ust. 18,
- usunięto zapisy dot. bankowego tytułu egzekucyjnego - § 25.

Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich obowiązujący do 04.11.2015 r.
Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich obowiązujący od 05.11.2015 r.