powrót

Zmiana w Taryfie prowizji i opłat mBanku

Informujemy, że 15 stycznia 2016 r. zmianie ulegają Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w mBanku oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w mBanku. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, w którym opisujemy najważniejsze modyfikacje.

 

Osoby fizyczne

 

1. Dodano zapisy dla Kredytu Hipotecznego/pożyczki hipotecznej dotyczące: a) opłaty za ocenę wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki. Opłaty obejmują odpowiednio: 300zł – lokal mieszkalny, działkę budowlaną, 500zł – dom jednorodzinny, lokal użytkowy, 800zł – nieruchomość nietypową, b) opłaty za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku w wysokości 15 zł.

 

Powyższe zmiany obowiązują klientów wnioskujących o Kredyt Hipoteczny/pożyczkę hipoteczną od 21.01.2016 r.

 

2. Wprowadzono zmianę opłaty dotyczącą prowizji za podwyższenie kredytu odnawialnego, wynoszącą od 2,10% do 5,00% kwoty podwyższenia.

 

3. Wprowadzono zapisy dotyczące opłaty za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego na karcie kredytowej. Zgodnie z przypisem, opłata nie obowiązuje klientów wnioskujących o kartę kredytową od 04.02.2016 r.

 

4. Wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym zapisów dla rachunku mIKE lokata.

 

5. Zmieniono również zapisy dotyczące kart debetowych. Połączono w tabeli karty o podobnych parametrach, zmieniono numerację. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz redakcyjny.

 

Prosimy o zapoznanie się z:
Szczegółowym wykazem zmian
Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 
Firmy

 

1. Dodano zapis dotyczący opłaty za wykonanie przelewu walutowego wewnętrznego, realizowanego miedzy rachunkami firmowymi z konta walutowego. Opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 zł.

 

2. Wprowadzono zmianę zapisów dotyczącą: a) miesięcznej opłaty za kartę kredytową główną oraz dodatkową do rachunku firmowego wynoszącą 15,00 zł, b) zwrotu opłaty za obroty z karty, za ostatni okres rozliczeniowy. Od 31.01.2016 r. opłata nie będzie zwracana.

 

3. Wprowadzono również zmianę opłat za prowizję dotyczącą Kredytu w rachunku bieżącym. Prowizja będzie wynosiła 2,5% kwoty odnowienia.

 

Prosimy o zapoznanie się z:
Szczegółowym wykazem zmian
Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych obowiązuje od 15.01.2016 r.


Zobacz również:
Zmiana oprocentowania...