powrót

FATCA - złożenie w TFI oświadczenia o miejscu płacenia podatków

Informujemy, że w związku z wejściem w życie 1 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, instytucje finansowe mają nałożony obowiązek powiadomienia klientów o konieczności złożenia oświadczenia FATCA.

 

Wymóg złożenia oświadczenia dotyczy klientów przejściowych, tj. takich, którzy dokonali w okresie od 1.07.2014 r. do 30.11.2015 r. pierwszego w danym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nabycia funduszy. TFI mają wówczas obowiązek przyjęcia od klientów oświadczenia o kraju rezydencji podatkowej, tj. czy uczestnik funduszu nie jest amerykańskim podatnikiem.

 

TFI w pismach wysyłanych do swoich uczestników przesyła instrukcję, jak należy postępować aby takie oświadczenie złożyć. Wykonanie czynności opisanych w instrukcji jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą, w przypadku gdy do instytucji finansowej TFI, nie wpłynie ww. oświadczenie w terminie do 30.11.2016 r., TFI ma obowiązek zablokować wszystkie rejestry funduszy, otwarte dla danego uczestnika. Zdjęcie blokady będzie możliwe dopiero po skutecznym złożeniu wymaganego oświadczenia.

 

W związku z tym, mBank udostępnił w systemie transakcyjnym wniosek, umożliwiający złożenie oświadczenia poprzez stronę transakcyjną mBanku. Wniosek dostępny jest w sekcji Pasaż > Market > Usługi > FATCA - Oświadczenie o statusie podatkowym.
Oświadczenie takie będzie przekazane tylko do tych TFI, w których klient posiada przynajmniej jeden aktywny rejestr funduszu. Do pozostałych TFI oświadczenie będzie mogło być złożone jedynie w sposób opisany w instrukcji zamieszczonej w piśmie otrzymanym od danego TFI.

 

Dowiedź się więcej:
Podstawowe informacje dotyczące FATCA
Informacje dotyczące FATCA przekazywane do funduszy inwestycyjnych
Podatnik amerykański wg FATCA