powrót

Zmiany w regulaminach – nowości i modyfikacje zapisów

Wkrótce udostępnimy nową metodę potwierdzania operacji wykonywanych w serwisie transakcyjnym – Mobilną autoryzację.
Tą metodą będziesz mógł zastąpić dotychczasowe hasła SMS-owe lub hasła jednorazowe.
Aby korzystać z mobilnej autoryzacji potrzebujesz aplikacji mobilnej mBanku, w której będziesz otrzymywał powiadomienia autoryzacyjne
Wprowadzenie Mobilnej autoryzacji wymaga od nas zmian w regulaminach (listę zmienionych dokumentów zamieszczamy poniżej).
Jednocześnie wprowadzamy inne zmiany. Najważniejsze z nich to:

  • doprecyzowanie okoliczności, w których możemy zmieniać taryfę prowizji i opłat,
  • uzupełnienie zapisów dotyczących przerw w działaniu banku i awarii technicznych.

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian, w którym znajdziesz dokładne informacje o tym  co i gdzie się zmienia oraz datę, od której stosowany jest nowy regulamin.

Zapoznaj się z tymi regulaminami, które dotyczą Twoich produktów.

Zobacz szczegółowy wykaz zmian dla:
Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków
Regulaminu  usług  płatniczych 
Regulaminu  kart  debetowych 
Regulaminu  usługi  natychmiastowej transakcji  wymiany  walut

Zobacz szczegółowy wykaz zmian dla:
Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych
Regulaminu kart  kredytowych 
Regulaminu udzielania Kredytu samochodowego
Regulaminu  udzielania  mPożyczki
Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych

Więcej o Mobilnej autoryzacji


Jeśli korzystasz z Usługi Optymalne inwestowanie, chcemy poinformować również o zmianach w tym regulaminie.

Modyfikacje polegają na:

  • uproszczeniu zapisów dotyczących przygotowywania strategii inwestycyjnej,
  • wprowadzeniu możliwości wypowiedzenia umowy przez bank, w sytuacji wycofania produktu z oferty.

Nowy Regulamin obowiązuje od 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat zmian znajdziesz poniżej:

Zobacz szczegółowy wykaz zmian
Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Więcej o Usłudze optymalnego inwestowania