powrót

Zmiany w ofercie funduszy AgioFunds TFI

Uprzejmie informujemy w imieniu TFI, że 19 stycznia 2017 roku, działając na podstawie wniosku złożonego w dniu 30 maja 2016 roku przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na przekształcenie funduszu Agio Kapitał PLUS FIO w nowy subfundusz funduszu AGIO PLUS FIO.
Z dniem 12.04.2017 r. AGIO Kapitał PLUS FIO stało się formalnie Subfunduszem wydzielonym w ramach AGIO PLUS FIO.

Tagi:

mBank, Fundusze