powrót

Zmiany w regulaminach – dostosowanie zapisów do zmian w ofercie i obsłudze

Wkrótce wprowadzimy zmiany w ofercie oraz obsłudze wybranych produktów. Z tego powodu zmieniamy regulaminy: rachunków, kredytów samochodowych, mPożyczki, usługi mKantor oraz usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów.

W rachunkach i usługach przede wszystkim:

  • dodajemy możliwość uruchomienia mKantoru w aplikacji mobilnej,
  • poprawiamy zasady rezygnacji z usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów,
  • wprowadzamy nowy sposób przekazywania identyfikatora do bankowości elektronicznej nowym klientom mBanku.


W kredytach przede wszystkim:

  • rezygnujemy z udzielania wspólnych kredytów samochodowych online,
  • doprecyzowujemy okoliczności, w których możemy zmieniać taryfę prowizji i opłat. 

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian, w którym znajdziesz dokładne informacje o tym co i gdzie się zmienia oraz datę, od której stosowany jest nowy regulamin. Zapoznaj się z tymi regulaminami, które dotyczą Twoich produktów.
 

Wykaz zmian

 

Wykaz nowych regulaminów:

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego
Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online
Regulamin udzielania mPożyczki
Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut
Regulamin usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów