powrót

Wprowadzamy zmiany i porządki w cenniku

Z dniem 21 lipca 2017 r. zmieniamy cennik dotyczący Twoich produktów i usług w mBanku. Zmiany zaczną obowiązywać od 21 września 2017 r., dlatego przedstawiamy je już teraz, abyś miał czas się z nimi zapoznać.

Najważniejsze zmiany:

1. Porządkujemy cennik

 
Naszym celem było przede wszystkim stworzenie prostej i czytelnej Taryfy prowizji i opłat. Dlatego
skróciliśmy zapisy oraz tabele dotyczące produktów i usług w cenniku. Uprościliśmy i doprecyzowaliśmy również niezrozumiałe terminy dotyczące np. „definicji wpływu”. Dzięki temu oferta będzie przejrzysta i ujednolicona, a sam dokument zdecydowanie krótszy. 

2. Upraszczamy ceny

Przyjrzeliśmy się również niektórym opłatom. Z cennika usunęliśmy np. opłatę za zmianę kodu PIN. Teraz w każdej chwili dla swojej wygody i bezpieczeństwa (np. jeśli masz podejrzenie, że ktoś mógł poznać Twój kod do karty) zmienisz PIN w dowolny sposób, bez żadnych kosztów.
Część opłat ujednoliciliśmy (np. za wypłaty gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą)
i wyrównaliśmy, ograniczając się do uproszczonego podziału na kanały: Internet / mLinia, Ekspert online / Placówka.

3. Przywracamy kredyty hipoteczne

Dodatkowo, w lipcu przywracamy udzielanie kredytów hipotecznych, na zakup mieszkania lub domu, budowę domu czy remont. Kredyty będą udzielane w  złotych polskich.

W cenniku wprowadziliśmy również kilka zmian redakcyjnych, które nie mają wpływu na zasady i wysokość pobieranych opłat.


Nowa Taryfa prowizji i opłat jest stosowana od 21 lipca 2017 r. a dla klientów, którzy zawarli umowy przed tym dniem – od 21 września 2017 r.

Pobierz nową Taryfę prowizji i opłat
Zapoznaj się z wprowadzanymi zmianamiPodstawą wprowadzenia zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. są zapisy regulaminu  otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązującego od 1.06.2017 r. (§ 64 ust. 2 pkt 4, § 64 ust. 2 pkt 5, § 64 ust. 2  pkt 12) oraz zapisy regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązującego od 28.02.2017 r. (§ 18 ust. 2 pkt 8).
Zapisy pozwalają na modyfikację taryfy w sytuacji zmiany funkcjonalności produktów i usług oferowanych przez bank:

  • zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS - § 64 pkt. 2  ust. 4 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
    Powyższa zmiana nastąpiła w okresie I kwartał 2017 vs. IV kwartał 2016 tj.: zmiana z 100,7 na 101,1.
  • zmiana przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez GUS - § 64 pkt. 2  ust. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
    Powyższa zmiana nastąpiła w okresie I kwartał 2017 vs. IV kwartał 2016 tj.: zmiana z 4403,78 na 4390,29.
  • § 64 pkt. 2  ust. 12 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

     

Zobacz również zmiany w tabeli oprocentowania