powrót

Zmiany w przepisach, regulaminach, nowości produktowe

Chcielibyśmy Cię poinformować o zmianach w przepisach wynikających z wprowadzenia Dyrektywy MIFID II oraz Dyrektywy PSD II. Ich wynikiem jest między innymi wprowadzenie odrębnego cennika dla produktów inwestycyjnych.
Zmieniamy także regulaminy, wprowadzamy również nowości w naszych usługach.

Zapoznaj się ze zmianami.

1. Wprowadzamy odrębną Taryfę prowizji i opłat dla produktów inwestycyjnych

Od 3 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać Dyrektywa unijna MIFID II (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE. Regulacja ma zapewnić klientom jeszcze większą ochronę i przejrzystość działań firm inwestycyjnych. MIFID II jest aktualizacją i kontynuacją regulacji z 2007 roku.
W wyniku tych zmian, wprowadzamy odrębny cennik oraz zmiany w niektórych regulaminach. Jednocześnie zapisy te usuwamy z obowiązującego cennika dla osób fizycznych.

Szczegółowy wykaz zmian
Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych - produkty inwestycyjne

2. Zmienimy regulaminy

  • 3 stycznia 2018 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Zmiana jest konsekwencją wprowadzenia Dyrektywy MIFID II.
Dlatego zgodnie z nowym regulaminem:
- raz w roku prześlemy Ci informację o opłatach i kosztach związanych z umową,
- możesz wybrać, w jaki sposób poinformujemy Cię o zmianach regulaminu oraz tabeli opłat.
 

  • 1 lutego 2018 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych.

Zmieniamy odbiorców, do których możesz zrobić przelew z opcją kosztów OUR  (Ty pokrywasz wszystkie koszty przelewu), wyłącznie na tych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast przelew z opcją SHA (Ty i Twój odbiorca pokrywacie koszty przelewu) tylko do banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym).
Zmiana wynika z Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD II), która wchodzi w życie 13.01.2018 r.

Jeżeli zdecydujesz się na płatność za pomocą opcji mTransfer, zamiast podania standardowego hasła oraz Identyfikatora podczas płatności, możesz podać kod BLIK. Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, przelew zaakceptujesz w aplikacji mobilnej, za pomocą kodu PIN w swojej aplikacji. O dacie i szczegółach wprowadzenia tego rozwiązania powiadomimy Cię na naszej stronie.

Usuwamy możliwość wykonania przelewu na profil facebookowy.
 

  •   18 grudnia 2017 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych.

Wprowadzamy  oprocentowanie maksymalne w kredytach. Dzięki temu oprocentowanie nigdy nie wzrośnie powyżej sumy stawki bazowej WIBOR 1M i 20 p.p. lub odsetek maksymalnych. Odsetki będziemy naliczać według oprocentowania równego niższej z tych wartości.

Rezygnujemy z możliwości zawarcia umowy o kredyt z wykorzystaniem przelewu z innego banku.

Usuwamy zapisy ograniczające możliwość składania dyspozycji w placówce wyłącznie na piśmie.

  • 18 grudnia 2017 r. zmieniamy Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych.

Powodem zmian w regulaminie jest wprowadzenie oprocentowania maksymalnego w pożyczkach. Dzięki temu oprocentowanie nigdy nie wzrośnie powyżej sumy stawki bazowej WIBOR 1M i 20 p.p. lub odsetek maksymalnych. Odsetki będziemy naliczać według oprocentowania równego niższej z tych wartości.
 

  • 1 lutego 2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych.

Wprowadzamy możliwość modyfikacji ustalonego wcześniej przez Ciebie celu oszczędnościowego.

Zmieniamy zasady działania rachunków wspólnych. Jeżeli osoba, z którą masz rachunek wspólny umrze, przekształcimy go w rachunek indywidualny z zachowaniem dotychczasowego numeru. Na dowód tego otrzymasz potwierdzenie przekształcenia rachunku. Jednocześnie nie będziemy blokować połowy środków znajdujących się na nim na dzień śmierci.

Wprowadzamy możliwość rozmów czat i połączenia wideo za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dlatego zmieniamy definicję Biura Obsługi Klienta.

Dodajemy nowe przyczyny, w których możemy poinformować Cię o zmianach taryfy prowizji i opłat po jej wprowadzeniu.

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian w regulaminach, a w nim informacje o tym co i w jaki sposób się zmienia oraz nowe regulaminy.

Wykaz zmian
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Regulamin usług płatniczych
Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych
Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych

 

 

Kategorie:

Oferta indywidualna