powrót

Ustaw swój limit na przelewy w serwisie transakcyjnym

Przelewy to najwygodniejszy sposób realizacji płatności i warto móc je realizować wygodnie ale i pod kontrolą. Dlatego wprowadzamy nową funkcję w serwisie transakcyjnym, która pozwoli Wam ustawić własny limit dla przelewów.

Od teraz, dzienny limit kwotowy na przelewy realizowane w systemie transakcyjnym będzie standardowo wynosił maksymalnie 500 000 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej).
Dajemy Ci jednak możliwość jego zmiany w serwisie transakcyjnym, w dowolnym momencie.

Jak to zrobić?

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, wybierz Ustawienia, a następnie Limity i autoryzacje.

 

limity


Pamiętaj, dzienny limit kwotowy operacji dotyczy momentu zlecania przelewów danego dnia, a nie momentu faktycznego obciążenia rachunku.


Dowiedz się więcej.

Kategorie:

Oferta indywidualna