powrót

WDX S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są własnością Wzywającego lub Założycieli, jako osób działających w porozumieniu z Wzywającym, tj. 2.336.521 czyli 2.276.521 akcji na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00024 oraz 60.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w KDPW, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016
Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest WOHO Holdings Limited.
Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest WOHO Holdings Limited.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
Cena za jedną akcję spółki WDX S.A. wynosi : 14,88 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki WDX S.A. będą przyjmowane od 08 stycznia 2018 r. do 06 lutego 2018 r.
Przewidywana data rozliczenia transakcji: 12 lutego 2018 r.
Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

 • numer rachunku w mDM ,
 • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
 • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.
  Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
  Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis. 
  Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
  Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
  Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj. http://www.mdm.pl/ui-pub/download/29340

Tagi:

Giełda, WDX S.A.