powrót

SARE S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 696 021 akcji zwykłych na okaziciela spółki SARE S.A zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSARE000013.
Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest Tomasz Sebastian Pruszczyński i Polinvest 7 S.a.r.l,
Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Polinvest 7 S.a.r.l,
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
Cena za jedną akcję spółki SARE S.A wynosi : 22,70 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki SARE S.A będą przyjmowane od 09 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r.
Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

 • numer rachunku w mDM ,
 • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
 • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.
  Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
  Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis. 
  Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
  Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
  Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj. http://www.mdm.pl/ui-pub/download/29551