powrót

Zmiany stawek referencyjnych

Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. 
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.12.2017 r. do 05.03.2018 r.
WIBOR 3M PLN 1,73000%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 1,48060%
LIBOR 3M GBP 0,52140%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.12.2017 r. do 05.03.2018 r.
EURIBOR 3M -0,32900%
LIBOR 3M USD 1,48060%
LIBOR 3M JPY -0,01000%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 07.01.2018 r.
Stawki obowiązujące
od 08.01.2018 r.
WIBOR 3M PLN 1,65% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,74% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,33% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,37% bez zmian
EURIBOR 3M -0,30% bez zmian
LIBOR 1M USD 1,36% 1,57%
LIBOR 3M USD 1,48% 1,69%
LIBOR 1M GBP 0,49% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,43% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 03.01.2018 r.
Stawki obowiązujące
od 04.01.2018 r.
WIBOR 1M PLN 1,66000% 1,65000%
LIBOR 1M CHF -0,78200% -0,83245%
LIBOR 1M USD 1,34676% 1,56375%
LIBOR 1 M EUR -0,40214% -0,41686%
EURIBOR 1M -0,37200% -0,36700%
LIBOR 1M JPY -0,02175% -0,05241%
WIBOR 3M PLN 1,73000% 1,72000%
LIBOR 3M CHF -0,75100% -0,75580%
LIBOR 3M EUR -0,38100% -0,38471%
EURIBOR 3M -0,33100% bez zmian


Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne