powrót

Oszczędzaj czas i zarabiaj pieniądze. Sprawdź naszą lokatę z mFunduszem

Nowy rok to nowe wyzwania i nowe cele. Czemu nie zacząć go podwójnie dobrze? Z naszą promocją zaoszczędzisz czas i masz szansę zarobić pieniądze. Bez względu na to jakie masz doświadczenie inwestycyjnie, nasza propozycja może Cię zainteresować.

Dywersyfikacja, czyli jak nie stawiać wszystkiego na jedną kartę


Nawet, jeżeli na pierwszy rzut oka pojęcie to wydaje się dość skomplikowane, to w rzeczywistości takim nie jest.
Termin ten oznacza po prostu podział całej puli pieniędzy pomiędzy różnego rodzaju projekty, w tym przypadku inwestycyjne. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko straty. Z pojęciem wiąże się znane powiedzenie "Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka" - przy czym synonimem jaj są w tym wypadku Twoje pieniądze. Zatem dywersyfikacja ma na celu zmniejszenie ryzyka w inwestowaniu.
Mamy dla Ciebie proste rozwiązanie. Jeżeli chcesz inwestować bez ponoszenia zbyt dużego ryzyka, skorzystaj z naszej promocji.


Lokata z funduszem

2,9%
na lokacie

 

Jeśli spełnisz warunki promocji,
oprocentowanie Twojej lokaty wyniesie
2,9% nom. w skali roku.
8%
na mFunduszu

 
W ciągu roku możesz zyskać nawet 8% wybierając
mFundusz dla odważnych. Nie musisz mieć
doświadczenia, o inwestycje zadbają eksperci.


 

 

 

Połowę wpłacasz na lokatę 2,9%

  • czas trwania: 4 miesiące
  • zysk: 2,9%  nom. w skali roku
  • minimalna wpłata: 2 000 PLN

Połowę wpłaty na wybrany mFundusz Dobrze Lokujący

  • czas trwania: minimum 3 miesiące
  • zysk: zależy od wyników funduszu
  • minimalna wpłata 2 000 PLN

 


Skorzystaj z promocji

Lokata z funduszem

 

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:
https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym lub KIID dotyczącym danego funduszu inwestycyjnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie jest depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 4) prowadzi działalność określoną w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie. Do Promocji Lokata z mFunduszem możesz przystąpić od 22.01 do 28.02.2018r. i skierowana jest do posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku powiązanego z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w mBanku SA, którzy w okresie trwania Promocji posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zaakceptowali i podpisali w placówce treść oświadczenia wskazanego w Regulaminie Promocji lub zaakceptowali jego treść ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta lub zaakceptowali treść ww. oświadczenia poprzez znaczenie odpowiedniego pola we wniosku w systemie transakcyjnym. Aby wziąć udział w Promocji należy do 28.02.2018 złożyć dyspozycję nabycia mFunduszu lub mFunduszy wymienionych w załączniku do Regulaminu Promocji oraz otworzyć Lokatę za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w Systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Wysokość Lokaty musi pozostawać w określonej w Regulaminie Promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Minimalna kwota nabycia mFunduszy i założenia lokaty wynosi 4 000 zł. Promocja trwa do 28.09.2018. Zasady Promocji określają Regulamin Lokaty z Funduszem z dostępny na stronie www.

 

Kategorie:

Oferta indywidualna