powrót

PFLEIDERER GROUP S.A. - zaproszenie do składani ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 1 084 167 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZPW0000017. Stanowi to nie więcej niż 1,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A.
Cena za jedną akcję spółki PFLEIDERER GROUP S.A. wynosi: 37,50 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. będą przyjmowane od 8 lutego do 22 lutego 2018 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji: 27 lutego 2018 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na ofertę składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

  • numer rachunku w mDM,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w ofercie,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na ofertę naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.

Pełna treść zaproszenia znajduje się tutaj.