powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. 
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.09.2018 r. do 04.12.2018 r.
WIBOR 3M PLN 1,7100%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 2,32130%
LIBOR 3M GBP 0,80180%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.09.2018 r. do 04.12.2018 r.
EURIBOR 3M -0,31900%
LIBOR 3M USD 2,32130%
LIBOR 3M JPY -0,03120%

 
Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 04.09.2018 r.
Stawki obowiązujące
od 05.09.2018 r.
WIBOR 1M PLN 1,64000% bez zmian
LIBOR 1M CHF -0,77620% --0,77660%
LIBOR 1M USD 2,07163% 2,07488%
LIBOR 1 M EUR -0,40057% -0,39657%
EURIBOR 1M -0,36900% -0,37100%
LIBOR 1M JPY -0,06950% -0,07517%
WIBOR 3M PLN 1,70000% 1,71000%
LIBOR 3M CHF -0,72160% -0,72560%
LIBOR 3M EUR -0,35557% -0,36086%
EURIBOR 3M -0,32000% -0,31900%


Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne