powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. 
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.09.2018 r. do 04.12.2018 r.
WIBOR 3M PLN 1,7100%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 2,32130%
LIBOR 3M GBP 0,80180%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.09.2018 r. do 04.12.2018 r.
EURIBOR 3M -0,31900%
LIBOR 3M USD 2,32130%
LIBOR 3M JPY -0,03120%

 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 07.11.2018 r.
Stawki obowiązujące
od 08.11.2018 r.
WIBOR 3M PLN 1,65% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,74% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,33% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,37% bez zmian
EURIBOR 3M -0,30% bez zmian
LIBOR 1M USD 2,26% bez zmian
LIBOR 3M USD 2,31% 2,54%
LIBOR 1M GBP 0,67% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,79% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 05.11.2018 r.
Stawki obowiązujące
od 06.11.2018 r.
WIBOR 1M PLN 1,64000% bez zmian
LIBOR 1M CHF -0,77940% -0,78160%
LIBOR 1M USD 2,23006% 2,29669%
LIBOR 1 M EUR -0,40314% -0,40543%
EURIBOR 1M -0,37000% -0,36900%
LIBOR 1M JPY -0,10017% -0,10617%
WIBOR 3M PLN 1,72000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,73360% -0,74120%
LIBOR 3M EUR -0,35200% -0,35486%
EURIBOR 3M -0,31900% -0,31800%


Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne