powrót

Zmiany w funduszach NN Investment Partners TFI

3 grudnia br. zmienią się nazwy czterech subfunduszy, zarządzanych przez NN Investment Partners TFI. Zmienią się dwa subfundusze funduszu parasolowego NN Parasol FIO oraz subfundusze funduszu parasolowego NN SFIO:
 

  • NN Gotówkowy na NN Oszczędnościowy
  • NN (L) Depozytowy na NN (L) Oszczędnościowy
  • NN Lokacyjny Plus na NN Krótkoterminowych Obligacji
  • NN (L) Lokacyjny Aktywny na NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus


Dlaczego zmieniają się nazwy  subfunduszy?  TFI dostosowało się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego.