powrót

Zmiany w funduszach Union Investment TFI

5 grudnia br. zmienią się nazwy 8 subfunduszy, zarządzanych przez Union Investment TFI:
 

  • UniKorona Pieniężny na UniKorona Dochodowy
  • UniAktywny Pieniężny na UniAktywny Dochodowy
  • UniLokata na UniOszczędnościowy
  • SGB Gotówkowy na SGB Bankowy
  • UniGotówkowy Aktywa Polskie na UniAktywa Polskie
  • UniDolar Pieniężny na UniDolar
  • UniEURIBOR na UniEuro
  • UniWIBID Plus na UniProfit Plus

Dlaczego zmieniają się nazwy subfunduszy?  TFI dostosowało się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego.
Zmiany nie wpłyną na inwestycje klientów, którzy posiadają te subfundusze.
Numery rachunków także pozostaną bez zmian.