powrót

Netmedia S.A. - zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem zaproszenia jest 1 254 576  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLNTMDA00018. Akcje na dzień ogłoszenia zaproszenia stanowią 15,22 % kapitału zakładowego spółki.
Ogłaszającym zaproszenie jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
Nabywającym jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu zaproszenia jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A. wynosi 9,80 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. są przyjmowane od 30 listopada do 18 grudnia br.
Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 28 grudnia 2018 r.


Klienci eMaklera odpowiadają na zaproszenie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

  • numer rachunku w mDM ,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w zaproszeniu,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie złóż dyspozycję wcześniej.
By złożyć zapis, ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu zaproszenia.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na ofertę mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na zaproszenie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść zaproszenia dostępna jest tutaj.