powrót

Zmiany w subfunduszach Iponema TFI

Zmiany w subfunduszach Iponema TFI
2 stycznia 2019 roku weszły zmiany w subfunduszach Iponema TFI:
 

  • zmieniono nazwę Subfunduszu IPOPEMA Gotówkowy na Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy
  • obniżono opłaty za zarządzanie subfunduszami: IPOPEMA Akcji kat. oraz  IPOPEMA Short Equity kat. B z 3,80% na 3,50%.

Ogłoszenie o zmianie prospektu i statutu dostępne jest na stronie Towarzystwa www.ipopematfi.pl.
Znajdziesz je  w zakładce Fundusze Inwestycyjne -> Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy  -> Ogłoszenia.